Гігієна праці та експертиза умов праці

ДЕЩО ПРО ГІГІЄНУ ПРАЦІ

Гігієна праці  — розділ гігієни, що вивчає закономірності впливу трудових процесів і навколишнього виробничого середовища на організм людини та розробляє гігієнічні нормативи і санітарні заходи, спрямовані на забезпечення здорових умов праці та профілактику професійних захворювань.

Детальніше...

Медичний огляд працівників певних категорій – 14 кроків.

Працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також ті, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медогляди. Обов’язкові щорічні медичні огляди проходять також особи віком до  21 року.

Детальніше...

Про повноваження з розділу гігієни праці

Управління Держпраці у Закарпатській області (далі - Управління) відповідно до Положення «Про Державну службу України з питань праці», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 року №96, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 року №88-р  забезпечує реалізацію державної політики у сфері гігієни праці та функції із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників.

Детальніше...

При ліквідації підприємств та установ необхідно подбати про соціальний захист колишніх працівників, які працювали у шкідливих умовах праці

Специфіка пільгового пенсійного забезпечення громадян, які працювали у важких та шкідливих умовах праці, пов’язана з характером та тривалістю роботи в таких умовах. Але яким чином працівник може  підтвердити свою зайнятість на роботах із шкідливими і важкими умовами праці впродовж повного робочого дня?

Детальніше...

Якою Гігієнічною класифікацією праці слід користуватися під час атестації робочих місць за умовами праці: стару відмінили, а за новою не розроблено критеріїв і показників?

    Постановою КМУ від 1 серпня 1992 р. N 442 визначено, що методичне керівництво проведенням  гігієнічної  оцінки умов праці при проведенні атестації робочих місць здійснює Міністерство охорони здоров’я .
    Відповідно до нормативних актів  МОЗ (накази  від 31.12.1997 N 382, від 27.12.2001 N 528;) для проведення атестації робочих місць застосовували «Гигиеническую классификацию  труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса)», затверджену головним державним санітарним лікарем СРСР від  12 серпня 1986р. № 4137-86 (далі – Класифікація  № 4137-86).

Детальніше...