Гігієна праці та експертиза умов праці

При ліквідації підприємств та установ необхідно подбати про соціальний захист колишніх працівників, які працювали у шкідливих умовах праці

Основним документом про трудову діяльність працівника є трудова книжка.  Якщо у ній відсутні відомості, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, зокрема інформація про зайнятість на шкідливих роботах упродовж повного робочого дня, (а вони відсутні, бо Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників чітко не прописано, якого саме змісту повинен робиться запис у трудові книжки  працівників, які мають право на пільгову пенсію за Списками № 1 та 2), для підтвердження спеціального стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їхніх правонаступників. У цих довідках має бути вказано: факт роботи упродовж повного робочого дня, періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків, куди включається цей період; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

            У  разі  відсутності  правонаступника  підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах,  здійснюється   у  порядку,  визначеному Пенсійним  фондом  України  за  погодженням  з  Мінсоцполітики  та Мінфіном.  Порядком, що затверджений постановою правління Пенсійного фонду України   10.11.2006 N 18-1, встановлено, що у разі ліквідації підприємства без правонаступника громадянин звертається до комісії,  створеної при Головному управлінні Пенсійного фонду України, та крім певного переліку документів,  представляє також  інші документи, що можуть  підтверджувати  виконання  робіт,  які  дають   право   на призначення пенсії на пільгових умовах. Ці документи (копії наказів щодо всіх видів відпусток за роботу з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, копії посадових і робочих інструкцій, наказів про переведення на іншу роботу і таке ін.)  громадянин для подальшого підтвердження законних прав та інтересів може отримати лише в архівній установі, позаяк підприємство ліквідоване без визначення правонаступника.

Упродовж тривалого часу підприємства, де громадяни працювали у важких та шкідливих умовах праці, ліквідовувалися, а архівні установи не приймали на зберігання різні другорядні  документи, які б могли підтвердити факт роботи певних працівників у шкідливих умовах.

14 березня 2013 року наказом Міністерства юстиції України № 430/5 (реєстраційний номер Мін’юсту - 428/22960 від 18 березня 2013 року) було затверджено Перелік видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду. До вказаного переліку було включено низку позицій, що стосуються  документування робіт у шкідливих умовах.

Найменування типових документів та строки їх зберігання збігаються з оновленим Переліком типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року №  578/5 (зареєстровано у  Мін’юсті за №  571/20884 від 17 квітня 2012 року).

Вищезгадані переліки є нормативно-правовими актами, призначеним для використання всіма установами, підприємствами, організаціями. Отже, працівникам підприємств, установ, відповідальним за архівне зберігання документів, необхідно брати до уваги  новації щодо розширення переліку та подовження терміну зберігання (до 75 років) документів, що стосуються  роботи працівників, зайнятих у шкідливих та небезпечних умовах  праці.

Нині  проходить ліквідація ЖРЕРів,  робітники яких також працювали у шкідливих умовах праці, зокрема газоелектрозварники. Щоб при виході на пенсію у цих людей не виникли проблеми, необхідно  з відповідальністю підійти до питання щодо передачі документів в архіви.

Лілія Січка,

головний державний інспектор

сектору з питань експертизи

 умов праці