Гігієна праці та експертиза умов праці

Про повноваження з розділу гігієни праці

       Згідно  з п.12 Порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1074, орган виконавчої влади, утворений внаслідок реорганізації, здійснює повноваження та виконує функції у визначених Кабінетом Міністрів України сферах компетенції з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення таким органом повноважень та виконання  функцій органу виконавчої влади, що припиняється.

       Відповідно до пункту 7 Положення Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

       Листом № 3732/014-16/13 від 15.03.2016 року Міністерство соціальної політики України зазначило, що до приведення нормативно-правових актів з гігієни праці відповідно до чинного законодавства посадові особи Держпраці при здійсненні державного нагляду (контролю) у цій сфері в межах компетенції керуються чинними Законами України та нормативно-правовими актами з гігієни праці.

       З урахуванням внесених змін до чинного законодавства України Управлінням було  доведено до відома керівництва Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувально-профілактичних закладів області та  ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» відповідну  інформацію щодо виконання наказів  Міністерства  Охорони  Здоров’я  України від  21.05.2007 № 246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», від 13.12.2004 № 614 «Про затвердження порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічної характеристики умов праці», постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», зокрема  в частині  :

   - визначення категорії осіб, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам;

   - узгодження поіменних списків працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам;

   - погодження плану-графіка проведення періодичного медогляду;

   - отримання від лікувально-профілактичних закладів Заключних актів за результатами періодичного медичного огляду працівників;

   - отримання від лікувально-профілактичних закладів оперативної інформації за результатами проведення періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці (за формою згідно з Додатком 10 до пункту 2.24 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій):                                  

   - складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці або інформаційної довідки про умови праці працівника  при підозрі в нього професійного захворювання;

   - розслідування та обліку професійних захворювань .

     Отже, наведений перелік питань, якими раніше займалося Головне управління Держсанепідслужби у Закарпатській області та його відокремлені територіальні структурні підрозділи, після  проведеного реформування, створення нового територіального органу Держпродспоживслужби, сьогодні  належить саме до повноважень Управління Держпраці у Закарпатській області.