Нормативна база

Уніфікований Акт проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці,

Завантажити

КРИТЕРІЇ, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни

Завантажити

АКТ інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю

АКТ
інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю

Нормативна база

Загальні положення

Конституція  України  від 28.06.1996 детальніше>>>

Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу“  детальніше>>>

Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI “Про центральні органи виконавчої влади”  детальніше>>>

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII детальніше>>>

Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII "Про інформацію" детальніше>>>

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" детальніше>>>

Закон України від 02 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР “Про звернення громадян” детальніше>>>

Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI "Про захист персональних даних" детальніше>>>

Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV “Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування” детальніше>>>

Закон України від 21 вересня 2006 2015 р. № 185-V “Про управління об’єктами державної власності”  детальніше>>>

Закон України від 02 вересня 2014 р. № 1669-VII “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” детальніше>>>

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 563 "Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу" детальніше>>>

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці” детальніше>>>

Охорона праці, промислова безпека

Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII “Про охорону праці” Закон України від 05 квітня 2007 р. № 877-IV “Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” 

Закон України від 15 травня 1996 р. № 192/96-ВР “Про трубопровідний транспорт” 

Закон України від 18 січня 2001 р. № 2245-ІІІ “Про об`єкти підвищеної небезпеки” 

Закон України від 12 липня 2001 р. № 2665-ІІІ “Про нафту і газ”

Закон України від 23 грудня 2004 р. № 2288-IV “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення” 

Закон України від 09 квітня 2015 р. № 329-VІІI “Про ринок природного газу”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” 

  Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 413 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. № 1845 “Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” 

  Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687 “Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та електричного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”, які спричинили втрату працездатності”

  Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, зареєстрованого в Мін’юсті України 15.02.2005 за №231/10511

  Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України  від 11.08.2011 № 826 “Про затвердження Положення  про   організацію   та   здійснення державного  гірничого  нагляду,  державного  нагляду  (контролю) у сфері   промислової   безпеки   та   охорони   праці   в   системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) “ 

Праця, зайнятість населення, атестація робочих місць

  Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-XII “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

  Закон України від 03 липня 1991 р. № 1282-XII “Про індексацію грошових доходів населення”

  Закон України від 5 липня 2012 р. № 5067-VI “Про зайнятість населення”

  Закон України від 01 липня 1993 р. № 3356-XII “Про колективні договори і угоди”

  Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР “Про оплату праці” 

  Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР “Про відпустки”

  Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2050-III “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат”

 Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 р. № 442 “Про затвердження Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці” 

  Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення“ 

  Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 “Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці

 Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 р. №  100 “ Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати ”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 “Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення” 

Указ Президента України від 07 травня 2001 р. № 292 “Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати”

Указ Президента України від 25 травня 2004 р. № 576 ”Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012  № 390 ”Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів”

Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. N 58 ”Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників”

Адміністративні послуги  

  Закон України від 06 вересня 2005 р. № 2806-IV “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” 

  Закон України від 06 вересня 2012 р. № 5203-VI “Про адміністративні послуги”

  Закон України від 05 червня 2014 р. № 1315-VII “Про стандартизацію”

  Закон України від 15 січня 2015 р. № 124-VІІІ “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” 

  Закон України від 02 березня 2015 р. № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки” 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 р. № 8 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів”

 Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 р. № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 р. № 521-р “Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки”

 Відповідальність за порушення законодавства

  Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. № 8073-Х

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III

Гігієна праці

 Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 року № 420 “Про затвердження Положення  про  гігієнічну  регламентацію   та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядок оплати робіт із проведення  гігієнічної  регламентації  та  державної   реєстрації небезпечних факторів 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 № 908 “Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів“

 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок“

 Наказ Міністерства охорони  здоров'я України від 29.12.1993 № 256 “Про затвердження Переліку важких робіт та робіт  із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок“

 Наказ Міністерства охорони  здоров'я України від 31.03.1994 № 46 “Про затвердження Переліку важких робіт та робіт  із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

 Наказ Міністерства охорони  здоров'я України  від 10.12.1993 № 241 “Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками“ 

 Наказ Міністерства охорони  здоров'я України  від 22.03.1996 № 59 “Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми“

 Наказ Міністерства охорони  здоров'я України від 21.05.2007 № 246 “Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій 

 Наказ Міністерства охорони  здоров'я України від 02.02.2005 № 54 Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення  радіаційної безпеки України"

 Гірничий нагляд

 Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР

 Гірничий Закон України від 06 жовтня 1999 р. № 1127

 Закон України від 02 вересня 2008 р. № 345-VI “Про підвищення престижності шахтарської праці” 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59 “Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів”

 Постанова Кабінету Міністрів України від  21 лютого 1995 р. № 134 “ Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду ”

Ринковий нагляд 

  Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2735-VI “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”

Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2736-VI “Про загальну безпечність нехарчової продукції”

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 573 “Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності”

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 921 “Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)”

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 р. № 1017 “Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів”

 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1397 “Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1400 “Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1401 “Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1404 “Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику”

 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1406 “Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1407 “Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1410 “Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання”

Розслідування нещасних випадків

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві“

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру” 

Международні договори

  Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV “Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” 

  Закон України від 01 липня 2004 р. № 1967-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація”

 Закон України від 8 вересня 2004 р. №1985-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі” 

 Закон України від 8 вересня 2004 р. № 1986-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві”

 Закон України від 2 листопада 2011 р. № 3988-VІ “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовищ”

  Угода про  асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтоваристом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII “Про ратифікацію Угоди про  асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співвтоваристом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р “Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхнім державами-членами, з іншої сторони” 

Акт Перевірки додержання суб’єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Акт
Перевірки додержання суб’єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Завантажити

АКТ перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта)

АКТ
перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта)

Завантажити

Питання, що підлягають перевірці додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Питання, що підлягають перевірці додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Завантажити

Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Завантажити