Гігієна праці та експертиза умов праці

Про допуск до виконання робіт на висоті

Вирішення питання щодо можливості працівника виконувати (продовжувати) роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу можливе за результатами проведення попереднього (періодичних) медичного огляду. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджено наказом МОЗ України від 21.05.2007 №246, який зареєстрований в Мін’юсті 20.07.2007 року за № 846/14113.

Детальніше...

Знову про медичні огляди працівників певних категорій

Головна мета проведення  медичних оглядів працівників, згідно з  наказом  МОЗ України від 21.05.2007 р. №246  «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»( далі - Порядок), полягає у своєчасному виявленні перших ознак професійного захворювання (отруєння) у працівників, які виконують свою трудову діяльність у шкідливих умовах, та при попередніх медичних оглядах –   недопущення до роботи в таких умовах осіб, яким вона протипоказана за станом здоров’я.

Детальніше...

Фахівець управління Держпраці вивчала умови праці в Ужгородській райлікарні

Упродовж останніх років пенсійна система України неодноразово реформувалася, зокрема зазнавала змін і система пільгового пенсійного забезпечення.  У  новій редакції  списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461, дещо по-іншому  (порівняно з попередніми списками)  викладені  позиції в розділах «Охорона здоров’я»  Списку  № 1 й   «Охорона здоров’я та соціальна допомога» Списку №2.

Детальніше...

Деякі аспекти проведення лабораторних досліджень та гігієнічної оцінки умов праці при роботі в різних умовах мікроклімату.

При проведенні  лабораторних досліджень умов праці з метою визначення контингенту осіб, які підлягають медичним оглядам згідно з наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. №246  «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»,  у роботодавців часто виникає питання доцільності проведення таких досліджень на робочих місцях працівників, які під час своєї трудової діяльності виконують свої функціональні обов’язки в різних виробничих умовах.

Детальніше...

Шум та його шкідливі наслідки

Одним з найшкідливіших факторів, притаманних нашій цивілізації, є шум. Шум —  сукупність небажаних звуків різної інтенсивності і частоти, які безладно або періодично змінюються в часі, заважають сприймати корисні звуки та мову і викликають у працюючих неприємні суб’єктивні відчуття.. З фізіологічної точки зору шум – небажаний звук, який шкідливо впливає на організм людини. Джерелами шуму є: всі види транспорту, насоси, промислові об’єкти, пневматичні та електричні інструменти, верстати, будівельна техніка тощо. З шумом пов’язані деякі технологічні процеси –клепання, карбування, обрубка, вибивка лиття, штамповка, робота на ткацьких верстатах, випробування авіадвигунів тощо.

Детальніше...

Фахівець Управління Держпраці надала методично-практичну допомогу працівникам підприємства у проведенні атестації робочих місць

ТОВ «Лігніт +»,  що в селі Ільниця на Іршавщині, видобуває відкритим способом буре вугілля  (лігніт). У повоєнні часи минулого століття на шахтах Ільницького шахтоуправління працювало  півтори тисячі працівників. 1962-го тут припинився видобуток вугілля. Пізніше було вирішено залишити шахту «Ільницька» для задоволення потреб місцевого значення у вугіллі, на початку 1980-х років  шахту «законсервували», а в 1992 році було прийнято рішення про її остаточне закриття.

Детальніше...