Гігієна праці та експертиза умов праці

Якою Гігієнічною класифікацією праці слід користуватися під час атестації робочих місць за умовами праці: стару відмінили, а за новою не розроблено критеріїв і показників?

   
    Однак наказом Міністерства охорони здоров’я від 08.04.2014 № 248 затверджено нові Державні санітарні норми та правила - «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (далі – «Гігієнічна класифікація праці»), а  Класифікація  № 4137-86 вважається такою,  що не застосовується на території України.
Водночас у пункті 5 Гігієнічної класифікації праці, яким визначено, де можна використовувати результати досліджень (вимірювань) та гігієнічної оцінки умов праці, проведених з використанням критеріїв цієї Гігієнічної класифікації праці,  не згадується  атестація робочих місць.
Отже, якою Гігієнічною класифікацією праці слід користуватися під час атестації робочих місць за умовами праці, роз’яснює Міністерство соціальної політики у своєму листі від 10.02.2015р. № 55/13/133-15.

Завантажити