Гігієна праці та експертиза умов праці

Кабінет Міністрів України затвердив нову редакцію списків виробництв, професій, і посад, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

 Кабінет Міністрів України затвердив нову редакцію списків виробництв, професій, і посад, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

 

ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ У ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ

      До шкідливих факторів фізичної природи відносяться аерозолі (пил) переважно фіброгенної дії і хімічні речовини, суміші, отримані хімічним синтезом,  для контролю яких використовуються методи хімічного аналізу.

Детальніше...

Про терміни щодо гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу

Для комплексної оцінки умов і характеру праці, визначення пріоритетів у проведенні оздоровчих заходів, розв’язання практичних завдань нормування праці, раціоналізації режимів праці та відповідних пільг тощо використовується гігієнічна класифікація праці.

Детальніше...

Про контроль шкідливих факторів виробничого середовища

Серед сучасних проблем гігієни і фізіології праці питання гігієнічної оцінки умов праці залишається, як і раніше, актуальним. Тривалий період дії мораторію на здійснення перевірок, фінансові проблеми щодо забезпечення планового лабораторного контролю з боку контролюючих служб призвели до вкрай обмеженого обсягу лабораторних досліджень умов праці на підприємствах області.

Детальніше...

Фахівець Управління Держраці у Закарпатській області надала кваліфіковану допомогу

До завідувача сектору з питань експертизи умов праці Управління Держпраці у Закарпатській області Лілії Січки зазвичай звертаються громадяни, чия робота була або досі пов’язана зі шкідливими чи важкими умовами праці. Люди цікавляться можливими пільгами та компенсаціями, передбаченими за таку діяльність.

Детальніше...

Нормативна база

Кодекс законів України про працю 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

 

Закон України «Про пенсійне забезпечення»

 

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від  1 серпня 1992 р. N 442)

 

Список №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах; Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (затверджений постановою КМУ від 16 січня 2003 року № 36)

                 Постанова КМУ від 18 липня 2007 р. N 937 «Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій           окремим категоріям працівників за результатами   атестації робочих місць за умовами праці»           Постанова КМУ від 12.08.1993 р. № 637 „Про затвердження порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній"                    Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових   умовах або за вислугу років (затверджений постановою Правління Пенсійного фонду України 10.11.2006 N 18-1) (застосовується у разі ліквідації підприємства,  установи та організації без визначення правонаступника)

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.92р. № 41)

             Порядок  застосування Списків  виробництв,  робіт,  цехів,  професій і посад,  зайнятість працівників в  яких  дає  право  на  щорічні   додаткові  відпустки  за  роботу  із   шкідливими  і  важкими  умовами  праці  (затверджений наказом Міністерства праці та  соціальної  політики України 30.01.98 р. N 16)             Порядок застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад      працівників, робота яких  пов'язана з підвищеним   нервово-емоційним  та інтелектуальним навантаженням або виконується  в особливих  природних  географічних  геологічних  умовах  та  умовах  підвищеного ризику для  здоров'я,  що дає право на щорічну додаткову  відпустку  за особливий характер праці, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України 30.01.98р. № 16               Показники та критерії  умов  праці,  за якими  надаватимуться щорічні  додаткові  відпустки  працівникам,  зайнятим  на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я  шкідливих виробничих факторів (затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України і Міністерства праці та соціальної політики України від 31 грудня  1997  року  N 383/55)              Наказ МОЗ від 08.04.2014  № 248 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу»             Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Мінюсту України від 12.04.2012 № 578/5