Гігієна праці та експертиза умов праці

Медичний огляд працівників певних категорій – 14 кроків.

Відповідно до статті 17 Закону України « Про охорону праці» наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246 затверджено Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

       З врахуванням внесених змін до чинного законодавства України з питань гігієни праці та передачею повноважень до Державної Служби України з питань праці  розглянемо покроково порядок організації медоглядів працівників на підприємстві.

       Крок 1. Роботодавець організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показникам шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу.

       Крок 2. Роботодавець подає в Управління Держпраці у Закарпатській області (далі – Управління) заявку для визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, та  дані лабораторних досліджень умов праці.

       Крок 3. Комісія у складі роботодавця (його представника), представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи та фахівця відділу з питань гігієни праці Управління визначає категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та складають Акт визначення категорії працівників, які підлягають медогляду за встановленою формою (зазначеною у додатку 1 до пункту 2.2 Порядку проведення медоглядів).

       *Визначення категорії працівників підприємств міста, району та оформлення актів повинно бути завершено до 01 грудня, аби заклади охорони здоров’я мали можливість отримати вчасно від роботодавців  узгоджені з Управлінням списки працівників та на початок року підготувати план-графік проведення періодичних медоглядів по місту, району.

       Крок 4. Роботодавець на підставі Акта визначення категорій працівників  складає протягом 1 місяця у 4-х примірниках поіменні списки працівників, які підлягають медогляду за встановленою формою (зазначеною у додатку 2 до пункту 2.3 Порядку проведення медоглядів)на паперовому та електронних носіях.

       Крок 5. Роботодавець узгоджує поіменні списки працівників в Управлінні.

       *Після внесених змін до чинного законодавства України узгодження списків не належить до повноважень територіальних  філій ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», про що Управління також повідомило письмово керівників закладів охорони здоров’я області.

       Крок 6. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію  медогляду особи),  другий  - надсилається до закладу охорони здоров’я, в якому працівники підприємства будуть проходити медогляд відповідно до укладеної угоди, третій – в Управління, четвертий – до робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

       Крок 7. Роботодавець укладає (або вчасно поновлює) договір із закладом охорони здоров’я та надає йому узгоджений  з Управлінням  список працівників, які підлягають медогляду.

       * Під час прийняття на роботу в разі переведення на іншу важку роботу, роботу із шкідливими чи небезпечними умовами праці роботодавець повинен видати направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника за встановленою формою (зазначеною у додатку 3 до пункту 2.4 Порядку проведення медоглядів).

       Крок 8. Заклад охорони здоров’я на підставі узгодженого списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, складає  план-графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем і Управлінням.

       Крок 9. Роботодавець забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на обстеження та медичний огляд. Видає наказ, яким визначає відповідальну особу за забезпечення явки працівників у заклад охорони здоров’я для проходження медогляду згідно    з  планом-графіком. 

       *Проведення попереднього (періодичних) медичного огляду  здійснюється комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я (далі – Комісія). Медогляд лікарями  комісії проводиться тільки за наявності результатів лабораторних, функціональних та інших досліджень в обсязі та за переліком відповідно до вимог  (зазначено у додатках 4 та 5 до пункту 2.6 Порядку проведення медоглядів).

       ** Працівники, для яких є обов’язковими первинний та періодичний профілактичні наркологічні огляди, психіатричні огляди, психофізіологічна експертиза – надають медичній комісії закладу охорони здоров’я відповідно документи про проходження зазначеного, а саме:

  • сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
  • довідку про проходження психіатричного огляду;
  • висновок психофізіологічної експертизи.

       Крок 10. Комісією видається працівнику медична довідка про проходження медогляду ( за формою, зазначеною у додатку 8 до пункту 2.16 Порядку проведення медоглядів).

       Крок 11. Роботодавець здійснює контроль за проведенням медоглядів у строки, погоджені із закладом охорони здоров’я, призначає відповідальних осіб за організацію медогляду.

       *Роботодавець відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди.

       **Роботодавець не допускає до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я.

       Крок 12. Комісія закладів охорони здоровя’я протягом місяця після їх закінчення оформляє Заключний акт (далі – Заключний акт) за результатами періодичного медичного огляду працівників за встановленою формою (зазначеною у додатку 9 до пункту 2.17 Порядку проведення медоглядів

 у 6 -ти примірниках).

       Один примірник Заключного акта надається :

  • - роботодавцю,
  • - представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі,
  • - профпатологу,
  • - Управлінню Держпраці у Закарпатській області,
  • - робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

       Крок 13. Роботодавець забезпечує проведення відповідних оздоровчих заходів Заключного акта у повному обсязі та усуває причини, що призводять до професійних захворювань.

       Крок 14. Роботодавець забезпечує за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

  • за заявкою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану здоров’я пов’язане з умовами праці;
  • за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов’язки.

* Приймає на роботу неповнолітніх лише після попереднього медичного огляду.

 

       Отже, дотримуємося встановленого Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій та враховуємо зміни чинного законодавства України з питань гігієни праці.

 

 

 

Матеріали підготував

начальник відділу з питань гігієни праці                                   В.Орел