Гігієна праці та експертиза умов праці

Медичні огляди працівників – запорука безпечної праці

Виконувач обов’язків начальника відділу гігієни праці та атестації робочих місць Управління інспекційної діяльності у Закарпатській області Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Світлана Кавранська проводить інформаційно – роз’яснювальну роботу серед роботодавців Закарпаття.  

Детальніше...

Для визначення категорії працівників, які підлягають МО

ЗРАЗОК  ЗАЯВИ

Для визначення категорії працівників які підлягають попередньому (періодичним)  медичним оглядам згідно Наказу МОЗ України № 246 від 21.05.07р.

 

вих. №_____   від_____

                                                              

                                                                 Західне міжрегіональне  управління

                                                         Державної служби з питань праці

_____________________

                                                                                    (реквізити заявника___________,

контактний телефон___________)

 

          Прошу Вас розглянути надані документи та визначити категорії працівників (назва підприємства, адреса), які підлягають попередньому (періодичним)  медичним оглядам у 20___  році з наступним складанням акта, відповідно додатку 1 до пункту 2.2 наказу МОЗ України від 21.05.07р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

До заяви додається:

-перелік професій, посад та відповідно кількість працюючих по структурних підрозділах підприємства згідно штатного розпису (з печаткою та підписом керівника) -                       на ___ аркушах;

-протоколи лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу (копії, завірені належним чином) -          на ______аркушах.

-перелік робіт з зазначенням професій, які  виконуються працюючими підприємства згідно додатку 5 до пункут 2.6 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

Посада                                                Підпис                                                П І Б

М.П.

За структурними підрозділами

Перелік професій, посад та відповідно кількість працюючих за структурними підрозділами підприємства (згідно із штатним розписом) за формою:

 

 

 

№ з/п

Назва структурного підрозділу      ( цех, дільниця )

Професія (посада)  за  ДК

Кількість штатних одиниць

Кількість працівників  за цією професією

з них  

жінок          за цією професією

з них 

осіб до 21року  за цією професією  

1

2

3

4

5

5.1

5.2

 

 

 

 

 

Перелік професій

Перелік професій (посад) працівників, що підлягають медичному огляду, як такі, щодо яких є потреба у професійному доборі та такі, що належать до переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичний) медичний огляд працівників

(згідно Додатку 5 наказу №246)

_____________________________________________________________

(назва підприємства, суб’єкта господарювання)

 

№ з/п

Види робіт (згідно Додатку 5 наказу №246)

Структурний підрозділ

 

Назви професій

(посад)

Кількість працівників,які фактично виконують такі роботи

При-

мітки

1

2

3

4

 

 

1

 

 

 

1.1

1.2

- робота на висоті; роботи, пов’язані з підійманням на висоту,обслуговування підіймальних механізмів; -робота машиніста крана, - робота ліфтера, тощо

 

 

 

 

2

- ремонт та обслуговування електроустановок

 

 

 

 

3

- лісова охорона та обробка лісу

 

 

 

 

4

- підземні, будівельні роботи тощо

 

 

 

 

5

- обслуговування ємностей під тиском

 

 

 

 

6

- оператори (машиністи, кочегари) котельних, служба газнагляду

 

 

 

 

7

- вибухо, пожежо- небезпечні виробництва, застосування  вибухових речовин

 

 

 

 

8

- право на вогнепальну зброю

 

 

 

 

9

- газо-, пожежна охорона

 

 

 

 

10

- аварійно-рятувальні служби

 

 

 

 

11

- робота на механічному обладнанні

 

 

 

 

 

Роботодавець (уповноважена особа): М.П.     _________    ____________       __________

                                                                                 (підпис)              (прізвище)                 (телефон)

 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

    ЗРАЗОК  ЗАЯВИ

Для погодження списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам згідно наказу МОЗ України № 246 від 21.05.07р. 

вих. №_____   від_____

                                                                 Західне міжрегіональне  управління

                                                         Державної служби з питань праці

_____________________

                                                                                    (реквізити заявника___________,

контактний телефон___________)

 

 

 

                На підставі Акта визначення категорій працівників від 20___р. прошу Вас узгодити поіменні списки працівників (назва підприємства, адреса), які підлягають періодичним медичним оглядам відповідно до пункту  2.3. Наказу МОЗ України  від 21.05.07р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

До заяви додається:

-затверджені списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам у 4-х екземплярах.

 

 

Посада                                             Підпис                                                П І Б

М.П.

Про важливість гігієни праці на виробництві

Гігієна праці — це та наука, яка вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього середовища на організм робітників з метою розробки санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на складання найсприятливіших умов праці, забезпечення здоров'я та високого рівня працездатності людини.

Детальніше...