Гігієна праці та експертиза умов праці

Від правильної назви професії залежить право на пільгову пенсію

На період  опалювального сезону  для обслуговування котелень, що забезпечують теплом громадські установи, медичні та навчальні заклади,  на роботу приймаються  оператори та машиністи (кочегари) котелень. Деякі установи вносять помилкові записи до трудових книжок працівників, називаючи цю професію «кочегар».

Відповідно до кваліфікаційних характеристик професії «оператор котельні», визначених розділом 2 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», оператор котельні обслуговує водогрійні та парові котли,  які   працюють   на   рідкому   та газоподібному    паливі  або  електронагріванні.    Умови праці операторів котельні  не віднесені до категорії шкідливих і важких.  Машиніст (кочегар) котельні обслуговує водогрійні та парові котли,  які працюють на твердому паливі.  Розпалює, пускає, зупиняє котли.  Подрібнює паливо, завантажує та шурує топку котла.  Регулює   горіння   палива.   Чистить  арматуру  та  прилади  котла.   Бере участь у промиванні, очищенні та ремонті котла. Прибирає вручну шлак  та  попіл  із  топок  і  бункерів  парових  та водогрійних  котлів виробничих та комунальних котелень. Планує шлакові та зольні відвали. Машиністи (кочегари) котелень мають безпосередній контакт із шкідливими факторами, що виникають під час переробки твердого палива.

За розділом 33 Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  24 червня 2016 р. № 461, машиністи (кочегари) котелень (на вугіллі і сланці), у тому числі зайняті видаленням золи, мають право на пенсію на пільгових умовах.

Отже, якщо у трудовій книжці працівника  написано «кочегар», то його професію залежно від характеру виконуваних робіт слід привести у відповідність до Класифікатора професій, тому що в подальшому це може вплинути на його право на призначення пільгової пенсії.

Відповідно до Інструкції №58 у разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу виправлення виконує власник або уповноважений ним орган, який зробив відповідний запис. Виправлені відомості про роботу мають повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження.

 

Підготувала

Лілія Січка,

завідувач сектору з питань експертизи умов праці