Гігієна праці та експертиза умов праці

Комісія підтвердила пільговий стаж тільки одному заявнику

На розгляд комісії були представлені 9 пакетів документів від заявників. Як повідомила фахівець Управління Держпраці, громадяни звертаються до управлінь  Пенсійного  фонду України у районах (містах), відповідно до Порядку підтвердження періодів роботи, та представляють документи, що  можуть  підтверджувати  виконання ними робіт,  які   дають   право   на  призначення їм пенсії на пільгових умовах або за вислугу років. У свою чергу управління  Пенсійного  фонду надають заявникам допомогу у зборі необхідних документів для підтвердження стажу роботи.

На вчорашньому засіданні члени комісії розглянули усі представлені документи, але підтвердили стаж на пільгову пенсію, на жаль, лише одному заявнику. Решту пакетів відправили на доопрацювання.

Пільговий стаж – це період трудової діяльності у шкідливих, небезпечних або особливих умовах упродовж повного робочого дня. Право на пільгову пенсію (пенсійний вік та необхідний стаж) визначається відповідно до статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”.

Для осіб, які працювали до введення в дію Закону України “Про пенсійне забезпечення” - відповідно до статті 100 Закону України “Про пенсійне забезпечення” на підставі раніше діючого законодавства, що діяло до 01 січня 1992 року.

Якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати найменуванню Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Для деяких професій у Списках визначено певні особливі показники, зокрема: умови праці, місце роботи, характер праці, робота з певним устаткуванням, матеріалами. Вказані показники можуть записуватись в трудовій книжці у дужках.

Документами, що підтверджують пільговий стаж є трудова книжка та уточнююча (пільгова) довідка, такі довідки, зазвичай, є обов'язковими, оскільки в трудових книжках не зазначається, у яких умовах працювали особи і чи були вони зайняті певними роботами або на певних виробництвах протягом повного робочого дня. Також в обов’язковому порядку надаються копії наказів підприємства про результати атестації робочих місць з додатком, у якому зазначено перелік робочих місць та їхнє право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1 чи № 2 (для підтвердження стажу після 21.08.1992 року).

При підтвердженні роботи в шкідливих та важких умовах праці за Списками № 1 та 2 у разі коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Пільгова довідка за встановленою формою має містити таку  інформацію:

1) періоди роботи, що зараховуються до пільгового стажу;

2) професію або посаду;

3) характер виконуваної роботи;

4) розділ, підрозділ, пункт, найменування (або номери) Списків, якими передбачено ці роботи;

5) первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано таку довідку (накази (розпорядження) про закріплення робітників за певними ділянками робіт і устаткуванням; особові рахунки, розрахунково-платіжні відомості на заробітну плату, табелі обліку робочого часу; журнали (картки) обліку робочого часу; журнали завдань; робочі книги бригадирів; наряди на виконання робіт; нормовані завдання; книги обліку інструктажу з техніки безпеки тощо).

Уточнюючі довідки мають право видавати винятково підприємства, на яких працювала особа, або їх правонаступники. Якщо підприємство ліквідоване і правонаступника немає, підтвердження періодів пільгової роботи здійснюється відповідною комісією, що створюються при головних управліннях Пенсійного фонду України.

Звернутися з заявою, щодо підтвердженням пільгового стажу на Комісії можна завчасно до досягнення пенсійного віку. Необхідні документи подаються  до територіальних управлінь Пенсійного фонду.