Гігієна праці та експертиза умов праці

Звіт про виконану роботу в 2017 році

Гігієна праці

Усього

Кількість проведених превентивних заходів з питань гігієни праці

641

Кількість перевірок за участю фахівців з питань гігієни праці

53

Кількість заяв на визначення категорій працівників що підлягають ПМО

250

Кількість Актів визначення категорій працівників

177

Кількість погоджених Списків працівників

150

Кількість Заключних актів за результатами медичних оглядів

179

Кількість осіб що підлягало медичним оглядам (ПМО)

15737

з них жінок

6528

Кількість  оглянутих осіб (ПМО)

8342

з них жінок

3840

Виявлено осіб з підозрою на профзахворювання

0