Гігієна праці та експертиза умов праці

Проведення медичних оглядів – запорука збереження здоров’я працівників

Основними цілями медичних оглядів є контроль за станом здоров'я, оцінка та облік фізичного стану працівників, виявлення можливих медичних протипоказань та своєчасне виявлення гострих і хронічних захворювань.

Медичні огляди проводяться для певних категорій працівників. Це обов'язкові щорічні медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, працівників, які потребують професійного добору, та працівників віком до 21 року.

Більше інформації на порталі -  https://pratsia.in.ua