Головна

Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю

Управління Держпраці у Закарпатській області

На Закарпатті структурним підрозділом  Держпраці є Управління Держпраці у Закарпатській області, яке було створене відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №100 від 11.02.2015 р.

Основні завдання:

1) реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

2) здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на обласному рівні;

3) здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;

4) організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної системи.

Відповідальність, передбачена за порушення законодавства про працю

Юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в такому випадку:

- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи впродовж повного робочого часу, встановленого на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків (30-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно правопорушення – з 01.01. 2016 – 41340 грн., з 01.05.2016 – 43500 грн.)

 - порушення встановлених строків виплати заробітної плати, інших виплат, передбачених законодавством, більш як за 1 місяць, виплата їх не в повному обсязі (3-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення – з 01.01. 2016 – 4134 грн., з 01.05.2016 – 4350 грн.)

- недотримання мінімальних державних гарантій з оплати праці (у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника – з 01.01. 2016 – 13780 грн., з 01.05.2016 – 14500 грн.)

- недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу» (у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно правопорушення  – з 01.01. 2016 – 13780 грн., з 01.05.2016 – 14500 грн.)

- порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами 2-5 ч.2 ст.265 КЗпП, - в розмірі мінімальної заробітної плати (з 01.01. 2016 – 1378 грн., з 01.05.2016 – 1450 грн.)

Посадовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій варто знати:

- відповідно до ст.24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу;

- порушенням установлених строків виплати заробітної плати працівникам більш як за 1 місяць, інших виплат, передбачених законодавством, виплатою їх не у повному обсязі вважається виплата  пізніше, ніж визначено ст.115 КЗпП (не рідше від двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше від 7 днів після закінчення періоду, за який провадиться виплата;

- мінімальними державними гарантіями з оплати праці відповідно до ст.12 Закону України «про оплату праці» є норми і гарантії  з оплати праці, передбачені ч.1 цієї статті (робота в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; в нічний час; за час простою не з вини працівника; в разі виготовлення бракованої продукції не з вини працівника; працівників віком до 18 років, у разі скорочення тривалості їх щоденної роботи);

- до інших порушень вимог законодавства про працю належить невиконання вимог КЗпП та інших актів законодавства України, ухвалених відповідно до КЗпП;

- сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

 

Управління Держпраці може накласти штраф без здійснення заходу державного нагляду (контролю) на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником , який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний час, установлений на підприємстві, в установі, організації.