Головна

Що потрібно знати тим, хто претендує на пільгову пенсію

Прикінцевими положеннями Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (набрав чинності з 1 січня 2004 року) передбачено, що пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та на інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди. До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди цим особам пенсії призначаються органами Пенсійного фонду за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення".

Також слід зазначити, що порядок призначення пільгових пенсій особам, які мали право на пенсію на пільгових умовах до набрання чинності  Закону України «Про пенсійне забезпечення» (01.01.1992), регулюється статтею 100 вказаного Закону, виходячи з вимог віку та стажу, встановлених раніше чинним законодавством.

Специфіка пільгового пенсійного забезпечення цієї категорії громадян пов’язана із особливими умовами, характером та тривалістю роботи, наявністю і тривалістю спеціального трудового стажу.

Відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  1 серпня 1992 р. N 442, відповідальність за своєчасне та якісне проведення  атестації покладається на керівника підприємства, організації.  За результатами атестації складається Перелік робочих місць,  виробництв,  професій  і  посад  з пільговим пенсійним забезпеченням працівників, який після  погодження  з профспілковим комітетом затверджується  наказом  по  підприємству, організації і зберігається протягом 50 років.

Позаяк основним документом про трудову діяльність працівника є трудова книжка, до  трудових  книжок  працівників,  професії та посади яких внесено до Переліку,  відповідно до пункту 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, на  підставі наказу, виданого за  результатами  атестації   робочих   місць, вноситься запис, який  має відповідати найменуванню   Списків  виробництв,  робіт,  професій, посад і   показників,   що   дають   право  на  пільгове  пенсійне забезпечення. Показники, вказані  у цих Списках, обов’язково  повинні  бути підтверджені у   карті   оцінки   умов  праці  робочого  місця  за результатами атестації і можуть записуватись у дужках.

Якщо в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсію на пільгових умовах (зокрема, інформація про зайнятість на роботах із шкідливими і важкими умовами праці впродовж повного робочого дня), для підтвердження спеціального стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їхніх правонаступників. Зразок довідки затверджений постановою КМУ від 12.08.1993 р. № 637 „Про затвердження порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній". У цих довідках має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків, куди включається цей період; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

Довідки видаються підприємствами або організаціями, де працювала особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, -  довідки видаються правонаступником.

Водночас записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, повинні відповідати найменуванням професій і посад, вказаних у «Класифікаторі професій» (ДК 003:2010). Записи про роботу вносять в установленому порядку до трудових книжок працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у додатках А і Б Класифікатора.

Найбільш поширеною помилкою роботодавців є неправильно зазначена посада, професія, за якою працівник приймається на роботу.  У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу виправлення виконує роботодавець, який зробив відповідний запис. Порядок виправлення неправильних чи неточних записів, внесених до трудової книжки, визначено п.2.6, 2.8 - 2.10 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.