Звернення громадян

Права громадянина щодо розгляду заяви або скарги

Згідно зі статтею 18 Закону України “Про звернення громадян” громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, має право:

  • особисто викласти свої аргументи тій особі, яка перевіряла заяву або скаргу;
  • брати участь у перевірці заяви або скарги;
  • ознайомлюватись із матеріалами такої перевірки;
  • подавати додаткові матеріали або вимагати запиту таких матеріалів органом, який розглядає заяву або скаргу;
  • бути присутнім при розгляді заяви або скарги;
  • користуватись послугами адвоката або іншого представника, якщо його повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;
  • одержати письмову відповідь про результати розгляду поданої заяви або скарги;
  • висловлювати усно або письмово прохання щодо дотримання таємниці розгляду заяви або скарги і вимагати виконання такого прохання;
  • вимагати відшкодування збитків, які були заподіяні внаслідок порушення встановленого порядку розгляду звернень.