Запобігання проявам корупції

ПАМ’ЯТКА щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача

Важливо! Викривач – це фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка має переконання, що інформація є достовірною;  повідомлення викривача має містити інформацію про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», тобто такі фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення правопорушення та можуть бути перевірені (зокрема, це відомості про: обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка його вчинила, тощо);

 інформація стала відома викривачу у зв’язку з його трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання, участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Викривач має такі права:

бути повідомленим про його права та обов’язки;

на отримання інформації про стан та результати розгляду;

подавати докази, давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;

на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката та судовий збір;

на конфіденційність та анонімність;

на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла у разі загрози життю і здоров’ю або на відмову від таких заходів;

на винагороду;

на отримання психологічної допомоги;

на звільнення від юридичної відповідальності у визначених випадках.  Викривач має такі гарантії:

захист трудових прав викривача (заборона звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, інших негативних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрози таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням про корупцію);

виплата заробітку за час вимушеного прогулу та грошових компенсацій за порушення його трудових прав.

Викривач може звернутися за захистом своїх прав до:

уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції в установі (для забезпечення захисту від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця);

Національного агентства з питань запобігання корупції (для забезпечення правового та іншого захисту, перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів, внесення приписів з вимогою про усунення порушень трудових та інших прав викривача і притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їхніх прав, у зв’язку з такими повідомленнями);

правоохоронних органів (для захисту життя, житла, здоров’я та майна);

центрів безоплатної правової допомоги (для отримання безоплатної вторинної правової допомоги);

суду (для захисту своїх прав і свобод).

 

 Пам’ятку вручено та з нею ознайомлено:

 

 _____________________ _______________ ______________________

                     (підпис)                            (ПІБ працівника)