Запобігання проявам корупції

ПАМ’ЯТКА щодо етичної поведінки в Управлінні Держпраці в Закарпатській області

Працівники Управління зобов’язані:  

неухильно додержуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими як під час виконання своїх службових повноважень, так і в повсякденному житті;

діяти виключно в інтересах держави, територіальної громади, органу або юридичної особи, яку вони представляють;

виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально;

не допускати зловживань та неефективного використання власності держави, територіальної громади, органу або юридичної особи;

діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;

дотримуватись політичної нейтральності, уникати демонстрації в будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів;

утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва органу або юридичної особи, якщо вони суперечать закону;

не вчиняти і не брати участі у вчиненні корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

невідкладно інформувати керівника орган , посадову особу, відповідальну за запобігання корупції в установі, про можливі випадки корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

вживати заходів щодо недопущення виникнення та врегулювання реально- го, потенційного конфлікту інтересів.

Працівникам органу  заборонено:

використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах;

розголошувати або використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків;

використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

 Пам’ятку вручено та з нею ознайомлено:

 

 

___________      _______________                       ___________________

(дата)                           (підпис)                              (ПІБ працівника)