Гігієна праці

Про терміни щодо гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу

Для комплексної оцінки умов і характеру праці, визначення пріоритетів у проведенні оздоровчих заходів, розв’язання практичних завдань нормування праці, раціоналізації режимів праці та відповідних пільг тощо використовується гігієнічна класифікація праці.

Детальніше...

Про контроль шкідливих факторів виробничого середовища

Серед сучасних проблем гігієни і фізіології праці питання гігієнічної оцінки умов праці залишається, як і раніше, актуальним. Тривалий період дії мораторію на здійснення перевірок, фінансові проблеми щодо забезпечення планового лабораторного контролю з боку контролюючих служб призвели до вкрай обмеженого обсягу лабораторних досліджень умов праці на підприємствах області.

Детальніше...

ДЕЩО ПРО ГІГІЄНУ ПРАЦІ

Гігієна праці  — розділ гігієни, що вивчає закономірності впливу трудових процесів і навколишнього виробничого середовища на організм людини та розробляє гігієнічні нормативи і санітарні заходи, спрямовані на забезпечення здорових умов праці та профілактику професійних захворювань.

Детальніше...

Медичний огляд працівників певних категорій – 14 кроків.

Працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також ті, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медогляди. Обов’язкові щорічні медичні огляди проходять також особи віком до  21 року.

Детальніше...

Про повноваження з розділу гігієни праці

Управління Держпраці у Закарпатській області (далі - Управління) відповідно до Положення «Про Державну службу України з питань праці», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 року №96, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 року №88-р  забезпечує реалізацію державної політики у сфері гігієни праці та функції із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників.

Детальніше...