Гігієна праці

Виноградівському заводу пластмасових сантехнічних виробів рекомендували провести додаткові лабораторні дослідження

За результатами розгляду цих документів, спеціалістам відділу доводиться виїжджати на підприємства для ознайомлення з умовами праці працівників та оцінки повноти представлених документів.

Так, під час ознайомлення з умовами праці на конкретних робочих місцях ТДВ «Виноградівський завод пластмасових сантехнічних виробів» вдалося з’ясувати, що при організації проведення лабораторних досліджень  факторів виробничого середовища та трудового процесу окремі шкідливі фактори, присутні на робочих місцях працівників, не були враховані.

Після додаткового вивчення супровідних документів на сировину, що використовується під час технологічного процесу, даних протоколів лабораторних досліджень, та зважаючи на те, що гігієнічна оцінка  умов і характеру праці  на робочих місцях  залежить від фактично визначених рівнів впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу  з урахуванням їх можливої шкідливої дії на здоров’я працівника у відповідності до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом МОЗ України від 08.04.2014р. №248, спеціалісти відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці рекомендували провести додаткові лабораторні дослідження на вказаному підприємстві. Серед них, зокрема, щодо вмісту в повітрі робочої зони хімічних речовин з врахуванням специфіки виробництва (застосування полімерної сировини).