Гігієна праці

Про оцінку умов праці водіїв вантажних автомашин

Умови праці водіїв вантажних автомашин залежать від виду перевезень та марки автомашини. Матеріали лабораторних досліджень умов праці свідчать, що  на робочих місцях найбільш поширених марок автомобілів проводились заміри концентрацій таких хімічних сполук, як: оксиду вуглецю, діоксиду азоту та сірки, акролеїну, бензину, суміші вуглеводнів та компонентів пилу. Крім цього, під час маршруту вивчались різні показники мікроклімату, шум та вібрації на робочому місці водія.

Детальніше...

Про лабораторні дослідження умов праці

Частина 1 статті 13 Закону України «Про охорону праці» (далі - Закон) передбачає, що роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці  в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Детальніше...

Щодо атестації лабораторій на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та виробничого процесу

Спільним Наказом Міністерства соціальної політики  України та Міністерства охорони здоров’я України затверджено Порядок атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу №784/1012 від 29.05.2018р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2018р.за №905/32357.  Цей Порядок, який набрав чинності з 04.09.2018 р., встановлює механізм атестації лабораторії на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Детальніше...

Які нові вимоги щодо безпеки працівників під час роботи за комп’ютером

Сьогодні кожен, незалежно від віку та роду діяльності, щодня просиджує за екранним пристроєм по кілька годин. Але мало хто знає, що існують певні вимоги до роботи  за комп’ютером, затверджені відповідним наказом Мінсоцполітики України. Ці Вимоги поширюються на суб'єктів господарювання усіх форм власності, організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлюють мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров'я під час здійснення роботи, пов'язаної з використанням екранних пристроїв незалежно від типу та моделі. До речі, під час проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів до фахівців Управління Держпраці у Закарпатській області неодноразово звертаються роботодавці з проханням  роз'яснити, чи вважаються  умови праці при роботі за комп'ютером шкідливими.

Детальніше...

Фахівці Управління Держпраці у Закарпатській області завершили проведення перевірки ТОВ «Тисагаз»

Посадові особи Управління Держпраці у Закарпатській області заступник начальника Управління Володимир Горєв, головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, енергетиці, машинобудуванні, котлонагляді та на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки  Ігор Кос та лікар з гігієни праці відділу з питань гігієни праці Наталія Кузнєва перевірили стан охорони праці, промислової безпеки та гігієни праці  на газовидобувному підприємстві краю ТОВ «Тисагаз». Цей господарюючий суб’єкт здійснює постачання природного газу  споживачам.

Детальніше...

Фахівці Управління Держпраці у Закарпатській області перевірили Воловецьке КП «Агрошляхбуд»

Перевірка була позаплановою. Підставою для її проведення послужила скарга одного з працівників цього підприємства, в якій, зокрема, вказувалося на відсутність нормальних санітарно-побутових умов праці, незадовільне забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також допущені щодо заявника порушення його трудових прав.

Детальніше...