Гігієна праці

Які нові вимоги щодо безпеки працівників під час роботи за комп’ютером

Сьогодні кожен, незалежно від віку та роду діяльності, щодня просиджує за екранним пристроєм по кілька годин. Але мало хто знає, що існують певні вимоги до роботи  за комп’ютером, затверджені відповідним наказом Мінсоцполітики України. Ці Вимоги поширюються на суб'єктів господарювання усіх форм власності, організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлюють мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров'я під час здійснення роботи, пов'язаної з використанням екранних пристроїв незалежно від типу та моделі. До речі, під час проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів до фахівців Управління Держпраці у Закарпатській області неодноразово звертаються роботодавці з проханням  роз'яснити, чи вважаються  умови праці при роботі за комп'ютером шкідливими.

Детальніше...

Фахівці Управління Держпраці у Закарпатській області завершили проведення перевірки ТОВ «Тисагаз»

Посадові особи Управління Держпраці у Закарпатській області заступник начальника Управління Володимир Горєв, головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, енергетиці, машинобудуванні, котлонагляді та на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки  Ігор Кос та лікар з гігієни праці відділу з питань гігієни праці Наталія Кузнєва перевірили стан охорони праці, промислової безпеки та гігієни праці  на газовидобувному підприємстві краю ТОВ «Тисагаз». Цей господарюючий суб’єкт здійснює постачання природного газу  споживачам.

Детальніше...

Фахівці Управління Держпраці у Закарпатській області перевірили Воловецьке КП «Агрошляхбуд»

Перевірка була позаплановою. Підставою для її проведення послужила скарга одного з працівників цього підприємства, в якій, зокрема, вказувалося на відсутність нормальних санітарно-побутових умов праці, незадовільне забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також допущені щодо заявника порушення його трудових прав.

Детальніше...

Чи ефективна чинна система медичного забезпечення працюючих у шкідливих умовах праці?

Система медичного забезпечення працюючих у шкідливих умовах праці, яка існує на сьогодні, базується на положенні Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007.

Детальніше...

Проблемні питання визначення контингенту осіб, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду праці при роботі в умовах дії зниженого атмосферного тиску

При визначенні контингенту осіб, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, згідно з наказом МОЗ України від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (далі-Порядок) іноді виникають труднощі у зв’язку з тим, що окремі  показники, передбачені Гігієнічною класифікацією праці, за якими проводиться гігієнічна оцінка умов праці на певних робочих місцях, не передбачені в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, а також  Переліку робіт, для виконання яких обов’язковий медичний огляд згідно з  Додатком 4 та 5  до п.2.6 Порядку.

Детальніше...

Фахівці Управління Держпраці у Закарпатській області перевірили Ужгородську пусконалагоджувальну дільницю

Посадовці перевіряли стан дотримання на вказаному господарюючому суб’єкті вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки. Треба сказати, що підприємство займається технічним обслуговуванням котелень закладів освіти обласного центру. Тож від його злагодженої роботи залежить безперебійна та безаварійна діяльність не лише самих котелень, а й навчальних закладів в цілому.

Детальніше...