Гігієна праці

Проблемні питання визначення контингенту осіб, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду праці при роботі в умовах дії зниженого атмосферного тиску

При визначенні контингенту осіб, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, згідно з наказом МОЗ України від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (далі-Порядок) іноді виникають труднощі у зв’язку з тим, що окремі  показники, передбачені Гігієнічною класифікацією праці, за якими проводиться гігієнічна оцінка умов праці на певних робочих місцях, не передбачені в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, а також  Переліку робіт, для виконання яких обов’язковий медичний огляд згідно з  Додатком 4 та 5  до п.2.6 Порядку.

Детальніше...

Фахівці Управління Держпраці у Закарпатській області перевірили Ужгородську пусконалагоджувальну дільницю

Посадовці перевіряли стан дотримання на вказаному господарюючому суб’єкті вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки. Треба сказати, що підприємство займається технічним обслуговуванням котелень закладів освіти обласного центру. Тож від його злагодженої роботи залежить безперебійна та безаварійна діяльність не лише самих котелень, а й навчальних закладів в цілому.

Детальніше...

Про допуск до виконання робіт на висоті

Вирішення питання щодо можливості працівника виконувати (продовжувати) роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу можливе за результатами проведення попереднього (періодичних) медичного огляду. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджено наказом МОЗ України від 21.05.2007 №246, який зареєстрований в Мін’юсті 20.07.2007 року за № 846/14113.

Детальніше...

Знову про медичні огляди працівників певних категорій

Головна мета проведення  медичних оглядів працівників, згідно з  наказом  МОЗ України від 21.05.2007 р. №246  «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»( далі - Порядок), полягає у своєчасному виявленні перших ознак професійного захворювання (отруєння) у працівників, які виконують свою трудову діяльність у шкідливих умовах, та при попередніх медичних оглядах –   недопущення до роботи в таких умовах осіб, яким вона протипоказана за станом здоров’я.

Детальніше...

Деякі аспекти проведення лабораторних досліджень та гігієнічної оцінки умов праці при роботі в різних умовах мікроклімату.

При проведенні  лабораторних досліджень умов праці з метою визначення контингенту осіб, які підлягають медичним оглядам згідно з наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. №246  «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»,  у роботодавців часто виникає питання доцільності проведення таких досліджень на робочих місцях працівників, які під час своєї трудової діяльності виконують свої функціональні обов’язки в різних виробничих умовах.

Детальніше...

Шум та його шкідливі наслідки

Одним з найшкідливіших факторів, притаманних нашій цивілізації, є шум. Шум —  сукупність небажаних звуків різної інтенсивності і частоти, які безладно або періодично змінюються в часі, заважають сприймати корисні звуки та мову і викликають у працюючих неприємні суб’єктивні відчуття.. З фізіологічної точки зору шум – небажаний звук, який шкідливо впливає на організм людини. Джерелами шуму є: всі види транспорту, насоси, промислові об’єкти, пневматичні та електричні інструменти, верстати, будівельна техніка тощо. З шумом пов’язані деякі технологічні процеси –клепання, карбування, обрубка, вибивка лиття, штамповка, робота на ткацьких верстатах, випробування авіадвигунів тощо.

Детальніше...