Гігієна праці

Фахівці Управління Держпраці у Закарпатській області завершили проведення перевірки ТОВ «Тисагаз»

Посадові особи Управління Держпраці у Закарпатській області заступник начальника Управління Володимир Горєв, головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, енергетиці, машинобудуванні, котлонагляді та на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки  Ігор Кос та лікар з гігієни праці відділу з питань гігієни праці Наталія Кузнєва перевірили стан охорони праці, промислової безпеки та гігієни праці  на газовидобувному підприємстві краю ТОВ «Тисагаз». Цей господарюючий суб’єкт здійснює постачання природного газу  споживачам.

Детальніше...

Фахівці Управління Держпраці у Закарпатській області перевірили Воловецьке КП «Агрошляхбуд»

Перевірка була позаплановою. Підставою для її проведення послужила скарга одного з працівників цього підприємства, в якій, зокрема, вказувалося на відсутність нормальних санітарно-побутових умов праці, незадовільне забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також допущені щодо заявника порушення його трудових прав.

Детальніше...

Чи ефективна чинна система медичного забезпечення працюючих у шкідливих умовах праці?

Система медичного забезпечення працюючих у шкідливих умовах праці, яка існує на сьогодні, базується на положенні Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007.

Детальніше...

Проблемні питання визначення контингенту осіб, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду праці при роботі в умовах дії зниженого атмосферного тиску

При визначенні контингенту осіб, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, згідно з наказом МОЗ України від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (далі-Порядок) іноді виникають труднощі у зв’язку з тим, що окремі  показники, передбачені Гігієнічною класифікацією праці, за якими проводиться гігієнічна оцінка умов праці на певних робочих місцях, не передбачені в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, а також  Переліку робіт, для виконання яких обов’язковий медичний огляд згідно з  Додатком 4 та 5  до п.2.6 Порядку.

Детальніше...

Фахівці Управління Держпраці у Закарпатській області перевірили Ужгородську пусконалагоджувальну дільницю

Посадовці перевіряли стан дотримання на вказаному господарюючому суб’єкті вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки. Треба сказати, що підприємство займається технічним обслуговуванням котелень закладів освіти обласного центру. Тож від його злагодженої роботи залежить безперебійна та безаварійна діяльність не лише самих котелень, а й навчальних закладів в цілому.

Детальніше...

Про допуск до виконання робіт на висоті

Вирішення питання щодо можливості працівника виконувати (продовжувати) роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу можливе за результатами проведення попереднього (періодичних) медичного огляду. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджено наказом МОЗ України від 21.05.2007 №246, який зареєстрований в Мін’юсті 20.07.2007 року за № 846/14113.

Детальніше...