Новини

Трудовому колективу КП «Ужгородліфт» надано консультації по питаннях робочого часу та часу відпочинку

Управлінням Держпраці у Закарпатській області проведено семінар з трудовим колективом Комунального підприємства «Ужгородліфт». В ході семінару розглянуті питання робочого часу та часу відпочинку під час виконання трудових обов’язків

Головний державний інспектор Артур СУМАРА пояснив, що робочий час – це час, протягом якого працівник повинен виконувати свої трудові обов’язки. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства та організації при укладанні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу ніж 40 годин.

Скорочений робочий час встановлюється для окремих категорій працівників. До них належать неповнолітні віком від 15 до 16 років, яким встановлена тривалість робочого часу 24 години на тиждень, для осіб у віці від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень. Скорочений робочий час встановлюється для працівників із шкідливими умовами праці — 36 годин на тиждень. Скорочений робочий день (6 годин) встановлено для деяких категорій працівників розумової праці — вчителів, лікарів, професорсько-викладацького складу.

Неповний робочий час встановлюється за погодженням між власником чи його уповноваженою особою під час укладання трудового договору або в процесі роботи. Цей вид часу відрізняється від попереднього тим, що тут сторони самі домовляються про час роботи, він не закріплений в законодавстві і оплата за працю проводиться пропорційно відпрацьованому часу або в залежності від виробітку. Ці працівники мають рівні за обсягом трудові права, що й працівники з нормальною тривалістю робочого часу.

Ненормований робочий час встановлюється для окремих категорій працівників (список професій та посад встановлюється колективним договором). При цьому виді робочого часу, як правило, допускається робота понад нормальний робочий день і тиждень, за що ці працівники користуються додатковою відпусткою.

Надурочний робочий час— це робота, яка виконується працівником понад нормальний робочий день і тиждень. Такі роботи, як правило, заборонені законодавством. Вони дозволяються тільки за погодженням з профспілковими комітетами і не більше 120 годин на рік. Вони заборонені для вагітних жінок і тих які мають дітей, неповнолітніх працівників. Ці роботи проводяться тільки у випадках, передбачених трудовим законодавством.

Час відпочинку - це час, коли працівник вільний від виконання своїх службових обов'язків і може використовувати його на свій розсуд. Відповідно до ст.67 КЗпП України при п’ятиденному робочому тижні працівникам надається два вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні – один вихідний день.