Новини

Головний навчально-методичний центр Держпраці планує проведення навчання посадових осіб, спеціалістів служб охорони праці в період з 05 по 09 грудня 2016 року

Курс України на інтеграцію з країнами ЄС вимагає від підприємств незалежно від форми власності та підпорядкування переходу на європейські стандарти в усіх сферах діяльності, у тому числі сфері охорони праці. Досвід сучасних підприємств, які вже переглянули свою політику з охорони праці відповідно до міжнародних стандартів, свідчить, що такий перехід сприяє зростанню компетенції працівників у питаннях безпеки, зменшенню професійного ризику, зниженню рівня травматизму і захворювань.

З метою сприяння втіленню сучасних підходів до формування системи охорони  праці на підприємствах України ДП «ГНМЦ» планує  проведення навчання посадових осіб, спеціалістів служб охорони праці в період  з 05 по 09 грудня 2016 р.

Цільова аудиторія навчання: керівники та фахівці підприємств, спеціалісти служб охорони праці підприємств.

Основна мета навчання, що буде проводитись,  – надання інформаційно-методичної та практичної допомоги посадовим особам та працівникам підприємств з питань охорони праці, організації і ефективного функціонування на підприємстві служби охорони праці. В ході навчання передбачається  висвітлення таких питань:

  • європейське законодавство у сфері безпеки та гігієни праці: перспективи імплементації в національне законодавство, реформування нормативно-правової бази з питань гігієни праці та атестації робочих місць;
  • сучасні підходи до управління охороною праці; базова Європейська директива в сфері охорони праці та управління ризиками на робочому місці; управління охороною праці відповідно до вимог стандартів BS OHSAS 18001:2007  та проекту  нового стандарту ISO 45001:2016;
  • організація роботи з охорони праці, її нормативно-правове врегулювання, основні напрями діяльності служби охорони праці, їх зміст та шляхи удосконалення, контроль стану охорони праці на підприємстві;
  • особливості організації робіт підвищеної небезпеки, відповідальність за порушення правил охорони праці;
  • нові підходи щодо  організації роботи з пожежної безпеки та електробезпеки;
  • вимоги щодо здійснення навчання з питань охорони праці;
  • ведення документації з питань охорони праці на підприємстві (накази, положення,інструкції,  графіки, програми, журнали, наряди тощо.

У рамках навчання передбачається проведення практичних занять, тренінгів щодо формування навичок організації та забезпечення ефективної діяльності служби охорони праці на підприємстві, формування  навичок оцінки ризиків на робочому місці, ведення необхідної документації, планування основних заходів з охорони праці, оформлення нещасних випадків, організації та проведення інструктажів, спеціального навчання, стажування тощо.

До проведення занять будуть залучатись досвідчені фахівці Держпраці,  Мінекономрозвитку України, ДУ “Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці”, інших наукових та навчальних установ, міжнародні експерти, науковці. Під час навчання  своїм досвідом щодо організації роботи з охорони праці, оцінки ризиків на робочому місці  поділяться представники  провідних підприємств України. В рамках навчання передбачається ознайомлення слухачів із досвідом роботи кращих підприємств  м. Києва.

За результатами навчання учасники отримають усі матеріали навчальних занять, а також документ про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Тривалість навчання – 1 тиждень (40 год.).

Підвищення кваліфікації буде проведено на базі ДП «ГНМЦ».

Заявки надсилати на адресу: 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 10-А, факс: (044) 453-97-37, 453-75-96 e-mail: dogovor@gnmc.kiev.ua ,  Sinenko@gnmc.kiev.ua.