Новини

Легалізація трудових відносин дає певні соціальні гарантії

В рамках здійснення превентивних заходів, Управлінням Держпраці у Закарпатській області проводяться круглі столи з громадянами, які шукають роботу і знаходяться на обліку в районних та міських центрах зайнятості.Нещодавно такий захід проведено спільно із працівниками Мукачівського районного центру зайнятості. Темою засідання стало питання легалізації трудових відносин.

Під час свого виступу головний державний інспектор Управління Держпраці у Закарпатській області ІВАН Хланта наголосив, що в умовах теперішньої економічної ситуації формується тип роботодавців, бізнес яких в основному базується на приватній власності. Намагаючись отримати прибуток з найменшими витратами і користуючись напруженістю на ринку праці, деякі з них «забувають» належним чином оформляти трудові відносини зі своїми працівниками. Трудові відносини – це добровільний юридичний зв’язок між працівником і роботодавцем. Працівник зобов’язується виконувати визначену трудову функцію за обумовленою спеціальністю, кваліфікацією, посадою в даній організації з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець зобов’язується своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю. Проте, у легалізації трудових відносин не завжди зацікавлені як роботодавець, так і найманий працівник. Одна із причин – це податки з офіційних зарплат, що знижує прибуток суб’єктів господарювання. Але у цій ситуації багато «мінусів» і, насамперед, для найманих працівників. Погоджуючись на відповідні умови праці, потрібно пам’ятати, що в цьому випадку людина автоматично позбавляє себе конституційного захисту.У виступі державний інспектор особливу увагу звернув на офіційне працевлаштування, яке дає певні соціальні гарантії та здійснюється через оформлення трудових договорів. Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Якщо працівника фактично було допущено до роботи, а роботодавець не видав наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, не заповнив трудову книжку, не зробив запис в книзі обліку руху трудових книжок, то даний випадок кваліфікується як порушення вимог ст. 172 КК України, як грубе порушення законодавства про працю. Відповідно до законодавства України, в деяких випадках робота може виконуватись не на підставі трудового договору, а згідно з укладеною трудовою угодою. Однак при цьому не виникають трудові відносини, які регулюються трудовим законодавством. Такі договори належать до цивільно-правових договорів. На виконавця роботи за трудовою угодою не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, умови колективного договору, в тому числі різні пільги і гарантії, передбачені цим договором. Однак, офіційно зареєстрована трудова угода, за яку несе відповідальність роботодавець, дає змогу долучити до страхового стажу період її дії. Відсутність цивілізованих трудових відносин між роботодавцем та найманим працівником, по-перше, позбавляє можливості працівника захистити свої права на працю, пільги, соціальні гарантії, пенсійне забезпечення, і, по-друге, свідчить про наявність порушень законодавства України одночасно і роботодавцем, і працівником. Вони обоє ухиляються від сплати податків і обов’язкових платежів. Про це варто задуматися вже сьогодні.