Новини

Семінар працівникам ТОВ «Унгвайер» щодо дотримання трудового законодавства

Фахівці Держпраці розповіли про переваги офіційного працевлаштування, надали роз’яснення з питань дискримінації та мобінгу.

Наголосили: неприпустимо порушувати права осіб з інвалідністю. Додатково нагадали роботодавцям, що працівники повинні бути забезпечені психологічною підтримкою на робочих місцях.

Також зазначили: відповідно до статті 21 КЗпП «Рівність трудових прав громадян України» заборонена будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, статі та гендерної ідентичності, які пов’язані з характером роботи або умовами її виконання.

Більше інформації з питань охорони праці, у тому числі, задекларованої, інспектори Держпраці рекомендують шукати на порталі https://pratsia.in.ua та сайті https://dsp.gov.ua