Новини

Про зміни до Закону України «Про рекламу»

Положенням про Державну службу України з питань праці передбачено, що Держпраці, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо реклами про вакансії (прийом на роботу).  Як відомо, з  8 січня 2022 року набули чинності зміни до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі.

Так, відповідно до положень частини 1 статті 241 згаданого Закону,  забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) вказувати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Частиною 3 ст. 241  Закону «Про рекламу» у разі порушення вимог цієї статті рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. На сьогодні ця сума сягає 65 тисяч гривень.

Протягом трьох місяців з моменту набрання чинності вказаних змін до  закону, Кабінет Міністрів України має розробити відповідний порядок про накладення штрафу. Тож наразі відсутній правовий механізм накладення штрафних санкцій.

Процедура штрафування рекламодавців працівниками органів Держпраці за допущення порушень вказаних законодавчих вимог буде застосовуватися лише після затвердження цього порядку.

Водночас Управління Держпраці у Закарпатській області рекомендує рекламодавцям краю чітко дотримуватися вимог чинного законодавства про рекламу.