Новини

Звернення організаційного комітету з підготовки та проведення у 2016 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

до центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

За ініціативи Міжнародної організації праці (МОП) з метою привернення уваги світової спільноти до питань охорони праці та смертності працівників на робочому місці щорічно 28 квітня, починаючи з 2002 року, понад 100 країн світу відзначають Всесвітній день охорони праці. Наша держава підтримала цю ініціативу і відповідно до Указу Президента від 18.08.2006 № 685/2006 визначила 28 квітня як День охорони праці в Україні.

У 2016 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією МОП відзначатиметься під девізом „Стрес на робочому місці: колективний виклик”.

Одним з індикаторів розвитку суспільства є стан здоров’я населення, зокрема працюючого. За станом здоров’я окремої людини стоїть якість трудових ресурсів держави, продуктивність праці та обсяг валового внутрішнього продукту.

Психосоціальні ризики та стрес на робочому місці є одними з найскладніших питань у сфері охорони праці та здоров’я, актуальність яких загальновизнана для всіх країн, професій та працівників.

Стрес – фізична та емоційна реакція організму, яка виникає тоді, коли посадові обов’язки не відповідають здібностям, ресурсам і потребам працівника. Стрес на робочому місці не є виключно негативним явищем, проте надмірності (сильний, тривалий, регулярний) неприпустимі.

За офіційними даними EU-OSHA близько половини працівників у ЄС працюють в умовах стресу, а зростання кількості порушень, пов’язаних зі стресом на робочому місці, зумовлено поширенням гнучких і нестабільних форм зайнятості (72 % загальної кількості респондентів), надмірним навантаженням працівників (66 %), а також такими явищами, як моральне та фізичне насилля (59 %).

Результати досліджень, проведених в Європі та інших розвинених країнах, засвідчили, що стрес на робочому місці є причиною від 50 % до 60 % усіх втрачених робочих днів.

Питання психо-емоційного стану, у тому числі стресових ситуацій на виробництві стало предметом розгляду 34 Міжнародного конгресу з питань безпечної життєдіяльності та виробничої медицини, який проходив                27 - 30 жовтня 2015 року у м. Дюссельдорф (Німеччина).

У тривалій перспективі стрес на робочому місці може призвести до виникнення безсоння, емоційного занепокоєння, мігрені, хронічної втоми, депресії, алергії, захворювань опорно-рухового апарату, гіпертонії, виразкової хвороби шлунку, захворювань серцево-судинної системи, серцевого нападу, нещасного випадку та навіть самогубства.

Усі зазначені наслідки стресу на робочому місці негативно впливають на діловий імідж та конкурентоспроможність підприємства, а в грошовому еквіваленті призводять до значних фінансових втрат.

Протягом останніх років в Україні спостерігається тенденція до зниження виробничого травматизму. Так, за даними Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, у 2015 році порівняно з 2014 роком кількість нещасних випадків на виробництві зменшилась на 8,1 % (з 4999 до 4592), з них зі смертельним наслідком – на 6,3% (з 384 до 360). При цьому тривалий час зберігається ситуація, коли серед причин настання нещасних випадків друге місце посідають психофізіологічні причини (близько 23 % загальної кількості), до яких і належить стрес на робочому місці. Сьогодні українські працівники підпадають під дію стресу частіше через скорочення можливостей для отримання бажаної роботи, страх її втратити, суттєве зниження фінансової стабільності тощо.

У сучасних економічних, політичних і соціальних умовах, що склалися в Україні, важливо під час планування своєї господарської діяльноcті враховувати наслідки стресів, від яких страждають працівники, отриманих на робочому місці та за межами підприємства.

Захистити і зміцнити здоров’я, добробут і продуктивність як всього колективу, так і кожного окремого працівника неможливо без розуміння природи стресу і механізмів його впливу на людей та підприємство, а також без добре спланованої програми, яка пом’якшить його згубні наслідки і, що більш важливо, попередить їх.

Робоче місце одночасно є значним осередком психосоціальних ризиків і ідеальним місцем для їх усунення.

Вчасне розпізнання залежності стану працівника від стресу, який він отримав, може зберегти його життя або як мінімум здоров’я.

Стрес – це виклик не лише працівнику, але й усім, хто причетний до колективної праці. Управління стресом має стати основним пріоритетом як для роботодавців, так і для самих працівників.

Усвідомлюючи важливість порушеного питання, тривалу перспективу його вирішення, Організаційний комітет звертається до центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, керівників і працівників підприємств, установ та організацій із закликом звернути увагу на необхідність проведення конкретних профілактичних заходів, спрямованих на запобігання стресів та їх потенційним наслідкам на робочому місці.

Організаційний комітет звертається до представників засобів масової інформації з проханням забезпечити всебічне висвітлення заходів, що відбуватимуться в Україні в рамках Дня охорони праці.

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Девіз 2016 року – „Стрес на робочому місці: колективний виклик”

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з відзначення Дня охорони праці в Україні у 2016 році

під девізом: „Стрес на робочому місці: колективний виклик”

 

п/п

Зміст заходів

Строк

виконання

Виконавці

1.      

Доведення до підприємств, установ і організацій (далі – підприємства) звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2016 році Дня охорони праці в Україні (далі – Оргкомітет) та плану заходів з відзначення у 2016 році Дня охорони праці в Україні.

квітень

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання роботодавців та профспілкові організації, ФССНВ.

2.      

Розміщення на веб-сайтах, на офіційних сторінках у соціальних мережах та оприлюднення через інші засоби масової інформації анонсів про підготовку до відзначення у 2016 році Дня охорони праці в Україні й відповідне звернення Оргкомітету, а також інформаційних матеріалів про хід акції та її результати.

квітень - грудень

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання роботодавців та профспілкові організації, підприємства, ФССНВ, центральні та регіональні ЗМІ.

3.      

Створення на галузевих, регіональних, виробничих рівнях оргкомітетів, затвердження відповідних заходів.

квітень

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання роботодавців та профспілкові  організації, підприємства,  ФССНВ.

4.      

Проведення брифінгу за участю представників засобів масової інформації під девізом: „Стрес на робочому місці: колективний виклик”.

28 квітня

Держпраці, МОП, Укрінформ, об’єднання роботодавців та профспілкових організацій,  ФССНВ.

5.      

Проведення тематичних колегій (нарад) з питань державного управління охороною праці.

квітень - травень

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, за участю об’єднань роботодавців та профспілкових  організацій, ФССНВ.

6.      

Проведення зустрічей з трудовими колективами за тематикою  „Стрес на робочому місці: колективний виклик”.

квітень - травень

ФССНВ, територіальні органи, підприємства, установи Держпраці об’єднання роботодавців та профспілкових  організацій, ДУ „Інститут медицини праці НАМН України”.

7.      

Проведення відкритих уроків „28 квітня – Всесвітній  день охорони праці” для школярів та студентів навчальних закладів усіх рівнів акредитації, спрямованих на роз’яснення причин виникнення стресу на роботі та їх запобігання.

квітень - травень

МОН за участю МОЗ, Держпраці та її територіальних органів, об’єднань роботодавців та профспілкових організацій, підприємств, ФССНВ, ЗМІ.

8.      

Оновлення (створення) куточків, стендів, з питань охорони праці, наповнення тематичними матеріалами: „Стрес на робочому місці: колективний виклик”. 

квітень - травень

Керівники підприємств та первинних профспілкових організацій за участю ФССНВ.

9.      

Організація та проведення ярмарків-продажу (виставок-презентацій) спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту, наочних посібників, засобів навчання та пропаганди з питань охорони праці та промислової безпеки, в тому числі пропозицій суб’єктів господарювання, що проводять навчання з питань охорони праці.

квітень - грудень

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання роботодавців та профспілкові  організації, підприємства, ФССНВ.

10.  

Організація та проведення на підприємствах конкурсів на найбезпечніше робоче місце, виробничу дільницю (бригаду), кращих за показниками безпеки праці працівника.

квітень - травень

Керівники підприємств та первинних профспілкових організацій, робочі органи ФССНВ.

11.  

Організація та проведення галузевих, регіональних та відомчих огляд-конкурсів з визначення кращого підприємства яке забезпечило у 2015 році якісне функціонування системи управління охороною праці.

квітень - травень

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання роботодавців та профспілкові  організації,  підприємства, ФССНВ.

12.  

Видання тематичних або спеціальних випусків журналів „Охорона праці”, „Технополіс” та інших друкованих ЗМІ, висвітлення в соціальних мережах матеріалів щодо проведення Дня охорони праці.

квітень - травень

Редакції періодичних видань, Держпраці.

 

13.  

Організація коучинг тренувань, тренінгів, семінарів та нарад, засідань за круглим столом, дебатів, конференцій, форумів,  проведення роз’яснювальної роботи з керівниками підприємств, установ та організацій із залученням медичних працівників (психологів) з метою визначення поняття стресу та його впливу на продуктивність праці та бізнес в цілому.

квітень - листопад

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання роботодавців та профспілкові організації,  підприємства, територіальні органи  Держпраці, ФССНВ.

 

14.  

Проведення заходів з управління стресами на підприємствах: визначення психосоціальних ризиків, їх оцінка, документування, обговорення, підготовка до дій, вжиття превентивних заходів

квітень-листопад

Підприємства, об’єднання роботодавців та профспілкові  організації,ФССНВ.

 

15.  

Проведення „гарячих” телефонних ліній з питань охорони праці.

квітень

Держпраці, територіальні органи, підприємства, установа Держпраці, МОЗ.

16.  

Підготовка та проведення он-лайн опитувань, тестувань та вікторин з питань охорони праці та стресу на робочому місці, через офіційні сайти та сторінки у соціальних мережах.

квітень – травень

Територіальні органи, підприємства, установа Держпраці, ДУ „Інститут медицини праці НАМН України”,  центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання роботодавців та профспілкових організацій, підприємства, ФССНВ.

17.  

Організація та проведення спортивних змагань, присвячених Дню охорони праці.

квітень - травень

Територіальні органи, підприємства, установа Держпраці, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання роботодавців та профспілкових організацій, підприємства.

18.  

Організація проведення тематичних радіо- та телепередач з актуальних проблем охорони праці, промислової безпеки, запровадження ризикоорієнтованого підходу у системи менеджменту, визначення впливу стресу на працівників та продуктивність виконуваної роботи, а також про мету, завдання, хід, підсумки проведення в Україні Дня охорони праці та Всесвітнього дня охорони праці в інших країнах.

квітень - травень

Мінінформполітики, Держкомтелерадіо, МОЗ, Держпраці, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання роботодавців та профспілкових організацій, підприємства, ФССНВ.

19.  

Проведення в режимі online – бесіди: „Надаємо відповіді”.

квітень

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання роботодавців та профспілкові організації, підприємства, ФССНВ.

20.  

Нагородження кращих працівників (підприємств) в сфері охорони праці на державному, галузевому (відомчому), регіональному рівнях та на підприємствах з нагоди Дня охорони праці в Україні.

квітень

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання роботодавців та профспілкові  організації,  підприємства, ФССНВ.

 

21.  

Проведення заходів щодо розміщення соціальної реклами спрямованої на необхідності управління стресами на робочому місці.

квітень - грудень

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, МОП, об’єднання роботодавців та профспілкові  організації, підприємства, ФССНВ, ЗМІ.

22.   

Підбиття підсумків проведення конкурсу дитячого малюнку „Охорона праці очима дітей” з нагоди Дня охорони праці в Україні у 2016 році (далі-Конкурс) на регіональному рівні,

проведення Фіналу Конкурсу, відбір кращих робіт, визначення та нагородження переможців та лауреатів Фіналу Конкурсу.

 

квітень

ДП „Редакція журналу „Охорона праці”, Держпраці, територіальні органи, підприємства, установа Держпраці, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання роботодавців та профспілкові організації,  ФССНВ, ЗМІ.

23.   

Розроблення та розповсюдження інформаційних матеріалів з використанням кращих робіт лауреатів та переможців Фіналу Конкурсу

квітень -

червень

ДП „Редакція журналу „Охорона праці”, МОП, ФССНВ.

 

24.  

Здійснення спільних заходів з ушанування пам’яті загиблих на виробництві: проведення панахид, поминальних заходів, надання родичам загиблих на виробництві допомоги в облаштуванні могил; відвідування та надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих, а також інвалідам праці.

з 21 по 28 квітня

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання роботодавців та профспілкові  організації, підприємства, ФССНВ.

25.  

Висвітлення державними засобами масової інформації заходів з проведення Дня охорони праці в України.

квітень - травень

Мінінформполітики, Держкомтелерадіо, за участі об’єднань роботодавців та профспілкових організацій.