Громадська рада

ПРОТОКОЛ № 2 засідання Громадської ради при Управлінні Держпраці у Закарпатській області

27.11.2018р.                                                                                        м.Ужгород

Присутні:

Члени Громадської ради (5 осіб) та представники Управлінні Держпраці  у Закарпатській області (2 особи).

Відсутні: Олексик І.І.,  Секереш В.М., Білецький П.П.

Порядок денний:

 

  1. Про залучення організацій профспілок та роботодавців області до проведення спільних заходів з пропагування необхідності легалізації трудових відносин.
  2. Про затвердження плану роботи Громадської ради на 2019 рік.

 

Питання 1 Порядку денного

«Про залучення організацій профспілок та роботодавців області до проведення спільних заходів з пропагування необхідності  легалізації трудових відносин».

СЛУХАЛИ:

Захарця В.Г, члена Громадської ради,  який ознайомив присутніх з баченням профспілками  ситуації на ринку праці області, а саме: велика кількість мешканців краю різних вікових категорій та різної кваліфікації, як мало- так і висококваліфікованих виїздить за кордон на  роботу.  Також значна кількість краян працюють у тіні без оформлення трудових відносин. Щороку від цього недоотримують кошти бюджети різних рівнів, бюджет  Пенсійного фонду  в області є дотаційним.   Така ситуація дедалі набуває загрозливих масштабів. Обласна рада профспілок упродовж поточного року провела з профспілковим активом, у трудових колективах ряд заходів із роз’яснення переваг офіційного працевлаштування та негативних наслідків  у разі неоформлення трудових відносин. Соціальними партнерами профспілок з цих питань є управління Пенсійного фонду,  управління соціального захисту населення, управління Держпраці.  На питанні легалізації  акцентується   увага і при укладанні  колективних договорів.

Думнич М.В., Костів І.В.:  Питання  виведення трудових відносин та заробітної плати із тіні також  обговорювалося на конференції роботодавців, яка відбулася нещодавно. Однак, на жаль, наше законодавство не є послідовним та досконалим, отже не спонукає ні роботодавців, ні громадян бути законослухняними.

Дорош Б.В.: Одне з основних завдань  Управління Держпраці  - контроль за дотриманням законодавства про працю. Управління застосовує різні методи, щоб досягти головного показника роботи – збільшення кількості працевлаштованих, тобто застрахованих осіб. Фінансові санкції у наших реаліях не  є ефективними, інколи більш користі приносять інспекційні відвідування, під час яких роботодавців  переконують у доцільності належним чином оформити трудові відносини з найманими працівниками.

Грицик В.І.: Поінформував присутніх про кількісні показники роботи державних інспекторів з праці. Детально зупинився на методах та напрямках роботи щодо легалізації  трудових відносин, зокрема, в цьому році  працівники Управління зустрічалися з випускниками  усіх навчальних закладів краю, молодим людям пояснювалися  переваги легальної роботи та загрози, що несуть із собою тіньові трудові відносини.  Зауважив, що із профспілками у цьому напрямі робота триває давно, а от з організаціями роботодавців – не так активно.

Костів І.В.:  Запропонував  шляхи співпраці, зокрема, Обласна організація роботодавців може надати Управлінню список своїх членів із зазначенням контактної інформації. Під час інспекційних відвідувань представники організацій роботодавців можуть долучитися до таких відвідувань. 

Федурця В.І : Доцільно було б більш активно співпрацювати у певних  «чутливих» галузях.

Грицик В.І.:   Інспекційні відвідування ми проводимо за зверненнями, найбільше звернень у  галузях оптово-роздрібної торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу, будівництві,  деревообробці та лісовій  галузі.

Костів І.В. Підвів підсумки обговорення та  зачитав проект рішення з першого питання (додається).

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” –5

“Проти” – 0

“Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Затвердити рішення, що додається.

Питання 2 Порядку денного

«Про затвердження плану роботи Громадської ради на 2019 рік»

 

ВИСТУПИВ:

Думнич М.І. І. – Зачитав проект плану роботи Громадської ради на 2019 рік (додається).

Під час обговорення зауважень та пропозицій до плану роботи не надійшло.

За затвердження плану роботи на 2019 рік

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 5

“Проти” – 0

“Утримались” – 0

 

УХВАЛИЛИ:

План роботи на 2019 рік затвердити.

 

 

Голова Громадської ради                                                                     В.І. Костів

 

Секретар Громадської ради                                                                 Л.Ф.Січка