Ринковий нагляд

Державна служба з питань праці здійснює державний ринковий нагляд

1.Прості посудини високого тиску – постанова КМУ від 28.12.2016 № 1025 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки  простих посудин високого тиску»;

 1. Ліфти і запобіжні комплектувальні вироби – постанова КМУ від 21.06.2017 № 438 «Про затвердження Технічного регламенту ліфтів»;
 2. Канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки – постанова КМУ від 14.10.2009 № 1076 «Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів»;

4.Обладнання, що працює під тиском – постанова КМУ від 19.01.2011 №35 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском»;

5.Засоби індивідуального захисту – постанова КМУ від 27.08.2008 №761 «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту»;

 1. Вибухові матеріали промислового значення – ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції», постанова КМУ від 03.10.2018 №802 «Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення» (дата набрання чинності 06.04.2019)
 2. Обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі – постанова КМУ від 28.12.2016 № 1055 «Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах»;
 3. Машини та устаткування – постанова КМУ від 30.01.2013 № 62 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин»;
 4. Пересувне обладнання, що працює під тиском – постанова КМУ від 05.11.2008 № 967 «Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском»;
 5. Знаки безпеки і захисту здоров’я працівників – постанова КМУ від 25.11.2009 №1262 «Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників»;

Законодавство про державний ринковий нагляд складається з:

 1. ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 02.12.2010 № 2735-VI;
 2. ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 02.12.2010 № 2736-VI;
 3. ЗУ «Про відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок дефекту в продукції» від 19.05.2011 № 3390-VI;

 

з урахуванням:

 1. ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від01.2015 № 124-VIII;
 2. ЗУ «Про основні засади Державного нагляду (контролю» у сфері господарської діяльності від 05.04.2007» 877-V.

та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері, у тому числі і технічних регламентів.

З метою реалізації законодавства про державний ринковий нагляд прийнято постанови Кабінету Міністрів України, які зокрема визначають основні засади та процедури здійснення нагляду за безпекою продукції, яка вже розміщена на ринку, та порядки функціонування інформаційних систем ринкового нагляду:

 1. Порядок ведення обліку звернень споживачів (користувачів) та здійснення моніторингу нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання (користування) нехарчової продукції, затверджений постановою КМУ від 26.12.2011 № 1400;
 2. Порядок подання повідомлення про продукцію, яка відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду, затверджений постановою КМУ від 26.12.2011 № 1401;
 3. Порядок здійснення державного контролю нехарчової продукції, затверджений постановою КМУ від 26.12.2011 № 1403;
 4. Ступені ризику видів нехарчової продукції та критерії, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику, затверджені постановою КМУ від 26.12.2011 № 1404;
 5. Порядок відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення експертизи (випробування), затверджений постановою КМУ від 31.08.2011 № 921;
 6. Порядок реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду, затверджений постановою КМУ від 26.12.2011 № 1406;
 7. Методи вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затверджених постановою КМУ від 26.12.2011 № 1407;
 8. Порядок розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання постановою КМУ від 26.12.2011 № 1410;
 9. Порядок здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затверджений постановою КМУ від 05.10.2011 № 1017;
 10. Порядок функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень, затверджений постановою КМУ від 26.12.2011 № 1397;
 11. Порядок функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї, затверджений постановою КМУ від 26.12.2011 № 1398;
 12. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.06.2011 № 690 «Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду».