Ринковий нагляд

Інформація для суб’єктів господарювання щодо перевірок по ринковому нагляду

Законодавство України про ринковий нагляд має за основу змінити систему державного нагляду та контролю за нехарчовою продукцією шляхом зближення її з існуючою системою в країнах Європейського Союзу, що відкриває вільний доступ  продукції вітчизняних виробників на світовий ринок. 

Відповідно до Законів України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, “Про загальну безпечність нехарчової продукції” та інших нормативно-правових актів, які встановлюють правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції Державна служба з питань праці є органом з державного ринкового нагляду.

Метою діяльності органів ринкового нагляду є забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам , а також забезпечення відсутності загроз безпеці життя та здоров’ю людей , безпечні умови праці, захист прав споживачів (користувачів), захист довкілля. З метою реалізації державної політики з ринкового нагляду, в Управлінні Держпраці у Закарпатській області створено відділ інспекційної роботи, ринкового нагляду, надання адміністративних послуг, розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму.

До сфери відповідальності відділу підпадають:

Засоби індивідуального захисту;

Прості посудини високого тиску;

Ліфти;

Канатні дороги для перевезення пасажирів;

Знаки безпеки і захисту здоров’я працівників;

Обладнання що працює під тиском;

Вибухові матеріли промислового призначення;

Нормативно-правова база, якою керуються фахівці відділу під час здійснення ринкового нагляду:

Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»

Закон України «Про захист прав споживачів»

Митний кодекс України

Порядок відшкодування суб’єктом господарювання витрат, пов’язаних  з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ «Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності»

Технічні регламенти на види продукції, які входять до сфери відповідальності відділу:

Постанова КМУ від 27.08.2008 №761 «Про затвердження технічного регламенту засобів індивідуального захисту»

Постанова КМУ від 19.01.2011 №35 «Про затвердження технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском»

Постанова КМУ від 14.10.2009 №1076 «Про затвердження технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів»

Постанова КМУ від 25.11.2009 №1262 «Про затвердження технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників»

Постанова КМУ від 25.11.2009 №1262 (Додаток)

Прстанова КМУ від 5 листопада 2008 р. N 967 «Про затвердження технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском»

Постанова КМУ від 21 червня 2017 р. № 438 (вступає в силу замість ПКМУ №465) «Про затвердження технічного регламенту ліфтів і компонентів до ліфтів» 

Постанова КМУ від 30 січня 2013 р. № 62 «Про затвердження технічного регламенту безпеки машин»

 

- Постанова КМУ від 28 січня 2016 р. № 1025 «Про затвердження технічного регламенту простих посудин високого тиску»

 

- Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. №1055 «Про затвердження технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах»

 

Основні напрямки діяльності  відділу:

– інформування виробників, розповсюджувачів, споживачів (користувачів) щодо законодавства про ринковий нагляд; 

– моніторинг причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, причин і кількості нещаснихвипадків та випадків заподіяння  шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею);

– проведення перевірок характеристик продукції, в тому числі відбір зразків продукції та забезпечення проведення їх експертизи (випробування);

– перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарки, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, яка не відповідає встановленим вимогам;

– вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, здійснення контролю стану виконання суб’єктами господарювання цих рішень, винесення рішень про знищення продукції;

– вжиття заходів щодо своєчасного попередження  споживачів (користувачів) про виявлену небезпеку, яку становить продукція;

– вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні  порушень.

Законодавство України про ринковий нагляд розповсюджується на усіх суб’єктів господарювання, задіяних в поставці продукції до споживача (користувача), від виробника до кінцевого розповсюджувача.

Органи ринкового нагляду проводять планові та позапланові перевірки характеристик продукції. Планові перевірки характеристик продукції проводяться у розповсюджувачів цієї продукції, а позапланові – у розповсюджувачів та виробників такої продукції. Перевірка характеристик продукції може бути невиїзною  (за місцезнаходженням  органу  ринкового нагляду) або виїзною.

Під час перевірки характеристик продукції особливу увагу фахівці звертають:

а) на наявність на продукції Національного знака відповідності (у тому числі ідентифікаційного коду призначеного органу з оцінки відповідності), якщо його нанесення на продукцію передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, та додержання правил застосування і нанесення Національного знаку відповідності;

б) на наявність супровідної документації, яка має додаватися до відповідної продукції (зокрема інструкція з користування продукцією), етикетки, маркування, інших позначок, якщо це встановлено нормативно-правовими актами (у тому числі технічними регламентами), та їх відповідність встановленим вимогам;

в) на наявність декларації про відповідність, якщо згідно з технічним регламентом на відповідний вид продукції продукція при її розповсюдженні має супроводжуватися такою декларацією;

г) обстеження зразків відповідної продукції та ідентифікація виробника продукції;

д) відбір та експертиза (випробування) зразків продукції  (у разі якщо є підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам) та інше.

Відповідно до ст. 7 Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції. Звернення громадян повинні бути оформлені відповідно до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян».