Гігієна праці та експертиза умов праці

Про лабораторні дослідження умов праці

Приписи абзацу 7 частини 2 Закону, покладають на роботодавця обов’язок організувати  проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів.

Наказом МОЗ України від 21.05.2007 №246, який зареєстрований  в Мін’юсті 20.07.2007 року за № 846/14113, затверджено Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі – Порядок).

Вищезгаданим нормативним актом передбачена єдина методологія щодо порядку організації і проведення медичних оглядів працівників, оптимізації повноти охоплення та якості медичних оглядів, визначення термінів проведення обстежень залежно від шкідливих факторів виробничого середовища.

Гігієнічна оцінка умов та характеру праці  на робочих місцях проводиться відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом МОЗ України від 08.04.2014 р. №248, та залежить від фактично визначених рівнів впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу та з урахуванням їх можливої шкідливої дії на здоров’я працівника.

Згідно з пунктом 3.1 Порядку, роботодавець організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам і подає ці дані в Управління.

Таким чином, висновки про наявність (відсутність)  шкідливих умов праці можна зробити на підставі даних лабораторних досліджень  з визначенням фактичних рівнів шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях. При прийнятті рішення стосовно необхідності проведення медичних оглядів обов’язково враховуються результати лабораторних досліджень умов праці на конкретних робочих місцях.

Залежно від рівнів впливу одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу на конкретному робочому місці визначається необхідність та періодичність проведення медичних оглядів.

 

Володимир Орел,

начальник відділу

з питань гігієни праці