Гігієна праці та експертиза умов праці

Посадовець Управління Держпраці провела зустріч з виноградівськими медиками

Як повідомила посадовець Управління Держпраці, до таких пільг і компенсацій належать достроковий вихід на пенсію,  щорічна додаткова оплачувана відпустка, підвищення чи доплати до посадових окладів, тарифних ставок, скорочена тривалість робочого тижня, отримання молока, тощо.   Більшість пільг і компенсацій встановлюється за результатами атестації робочих місць за умовами праці, Порядок проведення якої затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. N 442.  Відповідно до цього Порядку  на всіх робочих місцях, які підлягають атестації,  необхідно проводити гігієнічні  дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу.  Однак, згідно з  Інструкцію проведення атестації робочих місць в установах охорони здоров'я,  доведеною листом  Мінпраці від 05.05.95 № 06-1544 і МОЗ України  № 5.05.08-370 від 17.05.95,  при проведенні атестації робочих місць у закладах охорони здоров’я не вимагається проводити лабораторні дослідження та складати карти умов праці  на робочі місця. Це  підтверджується і роз’ясненням Мінсоцполітики України  (лист від 12 серпня 2014 року № 356/13/116-14).  Враховуючи особливий характер праці медичних працівників установ охорони здоров’я, атестацiя робочих мiсць тут проводиться комiсiйно, без проведення санiтарно-гiгiєнiчних дослiджень.  При цьому атестаційною  комісією, виходячи із тарифно-кваліфікаційних довідників або посадових інструкцій (якщо професія відсутня в ДКХП), на кожне конкретне робоче місце або на групу аналогічних робочих місць визначаються  характерні шкідливі фактори, які впливають на працюючого, враховується час роботи в цих умовах (тривалість дії факторів протягом робочого часу).  Отже, порядок проведення атестації робочих місць у медичних закладах є дещо спрощеним.

Учасники зібрання порушили також питання  організації медичних оглядів працівників медзакладів. Наказом МОЗ України від 21.05.2007 №246, який зареєстрований в Мін’юсті 20.07.2007 року за № 846/14113, затверджено Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Цим нормативним актом передбачена єдина методологія щодо організації і проведення медичних оглядів працівників залежно від шкідливих факторів виробничого середовища. При прийнятті рішення стосовно необхідності проведення медичних оглядів та їх  періодичності обов’язково враховуються результати лабораторних досліджень умов праці на конкретних робочих місцях.

Тому дещо нелогічно, коли при вивченні умов праці на одних і тих же робочих місцях у першому випадку не вимагається проведення гігієнічних досліджень, а у другому – навпаки вимагається.

Набагато простіше  було б працювати, якби під час підтвердження  права на отримання різних пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці і під час визначення контингенту, який підлягає щорічним медичним оглядам, як такого, що працює у  шкідливих  умовах праці, застосовувався б уніфікований порядок.   

Інакше потрібно щоразу доводити, що умови праці на окремих робочих місцях медиків є шкідливими або вважати, що це особливий характер праці і не треба виконувати жодних досліджень. 

Водночас, за визначенням, наведеним у п. 1.3. Гiгiєнiчної класифiкацiї працi,  «особливий характер праці – роботи, що виконуються з високим рівнем нервово-емоційного та інтелектуального навантаження, в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я», щорічну додаткову відпустку медики відповідно до чинного законодавства отримують саме за особливий характер праці.