Гігієна праці та експертиза умов праці

Щодо атестації лабораторій на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та виробничого процесу

Прийом та реєстрація документів для визнання лабораторії атестованою здійснюється відділами з питань гігієни праці Головних управлінь (Управлінь) Держпраці та передбачає такі етапи:

І. Для визнання лабораторії атестованою уповноважений представник лабораторії (фізична особа-підприємець) особисто або рекомендованим листом подає (крім лабораторій, визначених у пункті 6 цього Порядку) до Держпраці або її територіального органу:

1) заяву про визнання лабораторії атестованою на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (далі – заява) (Додаток 1);

2) перелік факторів виробничого середовища та трудового процесу, які досліджуватиме лабораторія (Додаток 2);

3) відомості про засоби вимірювальної техніки для виконання досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (Додаток 3);

4) відомості про придбання лабораторією реактивів для дослідження відповідних факторів виробничого середовища і трудового процесу;

5) відомості про кадрове забезпечення лабораторії (Додаток 4);

6) копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями, в яких розміщується лабораторія.

ІІ. У разі, якщо лабораторія акредитована Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», приймається лише заява та копія атестата про акредитацію.

Ведення інформаційного переліку атестованих лабораторій здійснює Держпраці України. Інформація про атестовані лабораторії розміщується на офіційному веб-сайті Держпраці.

 

 

Матеріали  підготували  

Світлана Кавранська і Наталія  Кузнєва,

головні державні інспектори відділу з питань гігієни праці