Гігієна праці та експертиза умов праці

Які нові вимоги щодо безпеки працівників під час роботи за комп’ютером

Виявляється, роботодавець повинен поінформувати працівників під розписку про умови праці та наявність на їхніх робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих чинників (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних), які виникають під час роботи з екранними пристроями та ще не усунуто, а також про можливі наслідки їх впливу на здоров'я працівників.

Також роботодавець повинен забезпечити навчання й перевірку знань працівників із питань охорони праці та безпечного використання екранних пристроїв до початку роботи з ними, а також у випадках модифікації й організації роботи обладнання.

Що цікаво, за рахунок тривалості робочої зміни мають бути організовані внутрішні регламентовані перерви для відпочинку.