Гігієна праці та експертиза умов праці

Як скласти перелік робочих місць, що підлягають атестації

Правовим підґрунтям для проведення атестації  робочих місць є чинні законодавчі та нормативні акти з питань пенсійного забезпечення, праці, охорони та гігієни праці.

Метою атестації є підтвердження права на певні пільги та компенсації.

Отже, щоб працівник міг скористатися правом на пільгову пенсію, то, як вимагає стаття 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,  його професія (посада, виробництво) повинна бути наявна в Списках, затверджуваних Кабінетом Міністрів України, та це право повинно бути підтверджене результатами атестації вказаного робочого місця. Аналогічним є підхід до підтвердження права на додаткову відпустку відповідно до статті 7  Закону України «Про відпустки», права на скорочений робочий тиждень, доплату до тарифу (окладу) за роботу у важких та шкідливих умовах праці.

При складанні списків робочих місць, що підлягають атестації, атестаційна комісія на підставі штатного розпису (структури), технологічного процесу, наявного обладнання визначає професії, посади, робочі місця, що будуть атестуватися, та  перевіряє їх наявність у Списках на пільгові пенсії, у Списках на додаткові відпустки,  Списках на скорочену тривалість робочого тижня,  галузевих Переліках  робіт, де встановлюється підвищена оплата праці за роботу у важких та шкідливих умовах праці (при наявності такого Переліку у відповідній галузі).

При цьому слід урахувати, що атестація  робочих  місць  за  умовами  праці  проводиться на підприємствах та організаціях,  де  технологічний  процес, обладнання, сировина та матеріали, які використовуються, є  потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,  що  можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Якщо технологічна  документація свідчить, що виробництво є шкідливим, а воно відсутнє у списках на вищезгадані пільги і компенсації (або відсутні певні професії чи посади), то на таких робочих місцях  також проводиться атестація. І в разі підтвердження за її результатами факту важкості та шкідливості умов праці, підприємство при наявності  можливостей, може фінансувати пільги і компенсації за власні кошти.

Під час складання Переліку робочих місць, що підлягають атестації, рекомендується  до нього включити і робочі місця, на яких працівники у своїй роботі застосовують хімічні речовини, під час роботи з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів (Перелік хімічних речовин затверджений МОЗ СРСР від 04.11.1987 №4430-87).

При опрацюванні  списку робочих місць, що підлягають атестації, має бути визначено, на яких робочих місцях необхідно проводити санітарно-гігієнічні дослідження, а які робочі місця атестують комісійно (без проведення досліджень та заповнення карт умов праці).

Якщо списки робочих місць, які підлягають атестації, готові – можна приступати до наступного етапу робіт – санітарно-гігієнічних досліджень.

Підготувала

Лілія Січка,

завідувач сектору з питань експертизи умов праці