Гігієна праці та експертиза умов праці

Як рахувати пільговий стаж для деякий професій у зв’язку із змінами до Списків на пільгові пенсії

На звернення Федерації професійних спілок України Міністерство соціальної політики України своїм листом  від 24.11.2017р. № 22862/0/2-17/28 роз’яснює порядок зарахування до пільгового стажу періодів роботи за професіями, які були виключені  зі Списків, що почали діяти з 2 серпня 2016 року, та з’явилися в оновлених Списках, які набудуть чинності з 1 січня. Відповідно до цього роз’яснення, розглянемо декілька варіантів, які можуть виникати на практиці.

  1. На підприємстві, що виробляє вироби гарячим способом з пластичних мас, атестацію проведено у 2015 році. За результатами атестації підтверджено право на пільгову пенсію налагоджувальнику машин і автоматичних ліній для виробництва виробів з пластмас (р.Х, поз. 10А.3 Списку №2, затвердженого постановою КМУ від 16.01.2003р. № 36). Станом на сьогодні умови праці не змінювалися,  тому позачергова атестація не проводилася. Працівник (налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів з пластмас) набуває право на пільгову пенсію і хоче ним скористатися у 2017 році.

Відповідно до пункту 3 Порядку застосування Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 N 383 (реєстраційний номер Мін’юсту - № 1451/11731 від 1 грудня 2005 р.),  при  визначенні  права  на  пенсію  за віком на пільгових умовах  застосовуються Списки, що чинні на період роботи особи. До пільгового  стажу  зараховується весь період роботи на відповідних посадах  або за  професіями,  незалежно  від  дати  їх внесення до Списків. Оскільки  у Списках, що діяли на момент виходу особи на пенсію (постанова КМУ від  24.06.2016 р. № 461), професії ремонтного персоналу відсутні, то пільговий стаж цієї особи буде рахуватися тільки до 02.08.2016р. (дати, до якої діяла попередня редакція Списків, затверджених постановою КМУ № 36).   Якщо вказаний працівник продовжить працювати у 2018 році, то зможе вийти  на пенсію на пільгових умовах після 1 січня 2018 року, оскільки з цього часу вже набудуть чинності зміни, внесені до постанови № 461 постановою КМУ 04.07.2017 р. № 479 (розділ Х «Хімічне виробництво» Списку №2 доповнено, зокрема,  позицією «працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва».

  1. На підприємстві, що виробляє вироби гарячим способом з пластичних мас, у зв’язку із закінченням 5-річного періоду дії попередньої атестації (відповідно до результатів якої було підтверджено право на пільгову пенсію за Списком №2 працівникам основного виробництва та ремонтному персоналу), у 2017 році проведено чергову атестацію. За її результатами налагоджувальнику машин і автоматичних ліній для виробництва виробів з пластмас не підтверджено право на пільгову пенсію, оскільки у чинних на цей період Списках (постанова КМУ від  24.06.2016 р. № 461) професії ремонтного персоналу відсутні. Як буде обчислюватися пільговий стаж таким працівникам?

Якщо такий працівник звільнився у 2017 році і претендує на дострокову пенсію, то його пільговий стаж буде рахуватися тільки до 02.08.2016 включно.

Для того, щоб  налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів з пластмас  набув право на пільгову пенсію після 1 січня 2018 року, на цьому робочому місці необхідно провести позачергову атестацію, та за її результатами переглянути це право (перша умова – наявність професії у Списках – дотримана, а другу умову – підтвердити право на пенсію за результатами атестації – повинно виконати підприємство).

Підготувала

Лілія Січка,

завідувач сектору з питань експертизи умов праці