Гігієна праці та експертиза умов праці

ДЕРЖПРАЦІ КОНТРОЛЮЄ ПРАВИЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПОРЯДКІВ,

На сьогодні ще не затверджений Порядок здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць  за умовами праці, тож Управління не має правових підстав надавати відповідні висновки в цій частині. Однак спеціалісти Управління надають практичну допомогу в проведенні атестації, консультують із питань, які стосуються порядку та правильності надання відповідних пільг і компенсацій за роботу у шкідливих умовах, надають  рекомендації.

Оцінку правильності проведення атестації  неможливо провести «у кабінеті» без ознайомлення з умовами праці на робочих місцях, без уточнення у деяких випадках, кола обов’язків працівників та деяких інших моментів. Отже, спеціалісту з експертизи умов праці необхідно тісно співпрацювати з членами атестаційної комісії закладу (підприємства).

Треба сказати, що відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. N 442, на Держпраці покладено контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами   праці,  правильністю  застосування  списків  виробництв, робіт,  професій,  посад і показників, зайнятість в яких дає право на  пенсію  за  віком  на пільгових умовах ( 461-2016-п ), Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в  яких  дає  право  на  щорічні  додаткові відпустки за роботу із шкідливими  і важкими умовами праці та за особливий характер праці (  1290-97-п  ),  Переліку  виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими  умовами  праці,  робота  в яких дає право на скорочену тривалість  робочого  тижня  (  163-2001-п  ),  Переліків робіт із особливо  шкідливими  і  особливо  важкими та шкідливими і важкими умовами  праці,  на яких встановлюється підвищена оплата праці, та інших  нормативно-правових  актів,  відповідно  до  яких надаються пільги  та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці.