Гігієна праці та експертиза умов праці

До 1 ГРУДНЯ - термін складання Акта визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 21.05.2007 № 246 (далі – Порядок № 246 ). Порядком передбачено єдину методологію щодо порядку організації і проведення медичних оглядів працівників, оптимізації повноти охоплення  та якості  медичних оглядів, визначення термінів проведення обстежень залежно від шкідливих факторів виробничого середовища.

     Пунктом 2.2 Порядку № 246 визначено, що заклади державної санітарно-епідеміологічної служби, а нині це територіальні органи Держпраці (здійснення функцій і повноважень з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та функції зі здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників визначено розпорядженням КМУ від 11.02.2016 № 88-р), щорічно, за заявкою роботодавця (його представника) за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи, визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, та до 1 грудня складають Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

     На підставі визначеного певного контингенту роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках  поіменні списки працівників, які  підлягають періодичним медичним оглядам, за формою, вказаною у додатку2 Порядку № 246, на паперовому та електронному носіях, узгоджують їх у територіальному  органі Держпраці.

     Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий – надсилається до лікувально-профілактичного  закладу, третій – до територіального управління Держпраці, четвертий – до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

     У поточному році  станом на 01.08.2017 відділ з питань гігієни праці Управління Держпраці у Закарпатській області розглянув 104 заявки роботодавців.   Однак лише одна з них подана вчасно (стосується працівників певних категорій, які підлягають періодичному медичному огляду в 2018 році).

Отже, шановні роботодавці, дотримуємося встановленого Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

     Потурбуйтесь про вчасну подачу заявок до Управління Держпраці у Закарпатській області для визначення працівників певних категорій  ваших підприємств, які підлягають періодичному медичному огляду в 2018 році

 

Матеріали підготував

Володимир Орел,

начальник відділу з питань гігієни праці