Гігієна праці та експертиза умов праці

Карта умов праці не відповідає Гігієнічній класифікації праці

 

Міністерство соціальної політики України  листом від 10 лютого 2015 року № 55/13/133-15  роз’яснило, що за спiльним рiшенням МОЗ та Мiнсоцполiтики, вказана Гiгiєнiчна класифiкацiя працi має застосовуватись пiд час гiгiєнiчної оцiнки умов працi працiвникiв, зайнятих на роботах iз шкiдливими i важкими умовами працi, для визначення їх права на скорочену тривалiсть робочого тижня, безплатне забезпечення працiвникiв лiкувально-профiлактичним харчуванням, молоком або рiвноцiнними харчовими продуктами. До затвердження критерiїв та показникiв, за якими будуть визначатися право працiвникiв на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi, пiд час оцiнки умов працi пропонується  використовувати вимоги Додатка 4 Методичних рекомендацiй для проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi, затверджених постановою Мiнiстерства працi України вiд 01.09.92 № 41 та Головним державним санiтарним лiкарем України, а також наказу МОЗ та Мiнпрацi вiд 31.12.97 № 383/55 (далі – Методичні рекомендації).

            У жовтні 2016 року  було внесено зміни до   постанови КМУ від         1 серпня 1992 р. N 442 «Про Порядок проведення атестації  робочих місць за умовами праці», якими  визначено, що оцінка умов праці під час атестації робочих місць проводиться відповідно  до  Державних  санітарних  норм  та правил «Гігієнічна класифікація  праці  за  показниками  шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості   та  напруженості трудового процесу».

         Однак у  карті умов праці, яка складається під час проведення атестації робочих місць,  шкiдливi умови працi  (III класу)  поділяються на 3 ступені (І, ІІ, ІІІ) (згідно із Гігієнічною класифікацією  праці, яка діяла до 2014 року), відповідно і Показники факторiв виробничого середовища, важкостi i напруженостi трудового процесу, що використовуються для  підтвердження права на пiльгове пенсiйне забезпечення (додаток 4 До Методичних рекомендацій), були розроблені  «під» цю Гігієнічну класифікацію.

Відповідно до чинної  Гігієнічної  класифікації   шкiдливi умови працi  (III класу)  поділяються на 4 ступені (3.1., 3.2., 3.3., 3.4.), тобто  є розбіжності у  критеріях, за якими визначається ступінь шкідливості і небезпечності кожного фактора виробничого середовища і трудового процесу.

Це питання виникло і в спеціалістів вимірювальної лабораторії ТзОВ «Компанія «Центр ЛТД», які атестовані Міністерством охорони здоров’я України»  на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць, на підприємствах і організаціях Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Закарпатської областей.

Оскільки вони проводять атестацію робочих місць на одному з підприємств нашого краю, то   звернулися до фахівців Управління Держпраці, щоб виробити спільну позицію, якою можна буде керуватися при оформленні матеріалів атестації робочих місць.