Гігієна праці та експертиза умов праці

Щодо процедури визначення категорії працівників, які підлягають медичним оглядам

Роз’яснення та рекомендації надав Голова Держпраці Роман Чернега.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 21.05.2007 № 246. За заявою роботодавця територіальні органи Держпраці, а саме лікарі з гігієни праці проводять визначення категорій працівників, що підлягають періодичному медичному огляду.

До заяви роботодавець додає: штатний розпис та протоколи лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях.

Після опрацювання поданих документів, лікар з питань гігієни праці виходить на підприємство, обстежує робочі місця і за результатами обстеження та представлених роботодавцем протоколів лабораторних досліджень видає Акт визначення категорій працівників, що підлягають періодичному медичному огляду.

На підставі Акта роботодавець протягом місяця складає чотири примірники поіменних Списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам:

> один примірник Списку залишається на підприємстві;
> другий — надсилають закладу охорони здоров’я;
> третій — Управлінню Держпраці;
> четвертий — Фонду соціального страхування.

Далі роботодавець укладає договір про проведення медогляду із закладом охорони здоров’я, що акредитований з профпатології.

Заклад охорони здоров’я проводить розрахунок вартості медичного огляду, складає план-графік та погоджує його із роботодавцем. Роботодавець має забезпечити своєчасне та організоване проходження працівниками медоглядів та обстежень. Для цього він видає наказ про проведення медоглядів та призначає відповідальних осіб.

Працівники зобов’язані пройти медогляд. Якщо працівник відмовляється проходити медичний огляд, роботодавець має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності та відсторонити від виконання обов’язків без збереження заробітної плати.

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія закладу охорони здоров’я оформляє Заключний акт, який складається у шести примірниках – один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, профпатологу, територіальному органу Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

Територіальні органи Держпраці під час погодження Заключного акта надають рекомендації обов’язкові для виконання щодо покращення умов праці та профілактики професійних захворювань.

Джерело: Державна служюа України з питань праці

https://www.facebook.com/Охорона-праці-онлайн