Гігієна праці та експертиза умов праці

Труднощі, які виникають при визначенні права на пільгову пенсію, коли під час своєї трудової діяльності працівник суміщував різні професії

Однак, є два види трудового договору – трудовий договір про суміщення професій та трудовий договір про роботу за сумісництвом.

        Сумісництво – це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи   на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (приватної особи,  підприємця) за наймом. У разі сумісництва передбачається укладення двох трудових договорів – за основним місцем роботи та сумісництвом.

Робота вважається сумісництвом за таких умов:

  • наявність основної роботи на умовах трудового договору;
  • робота виконується у вільний від основної роботи час.

Питання щодо роботи за сумісництвом працівників державних установ і організацій регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.1993р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» та  Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну України від 28.06.93р. № 43, зареєстрованим у Мін’юсті України 90.06.93р. за № 76. Для роботи за сумісництвом згоди  роботодавця за основним місцем роботи непотрібно. Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 годин на день і повного робочого дня у вихідний день.

Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту України від 29.07.93р. № 58, на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться  тільки за основним місцем роботи. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом  провадиться на бажання працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи окремим рядком.

Іншим видом трудового договору є трудовий договір про суміщення професій (посад). На відміну від трудового договору про роботу за сумісництвом трудовий договір про суміщення професій (посад) є такою формою системи організації праці, за якої працівник за його згоди одночасно із основною роботою виконує додаткову роботу за іншою професією або посадою на тому самому підприємстві в межах тривалості робочого дня. Порядок та умови праці осіб, які працюють на умовах трудового договору про суміщення, визначені постановою Ради Міністрів СРСР від 04.12.81р. № 1145 «Про порядок та умови суміщення професій (посад)».

Ознаки трудового договору про суміщення професій такі: робота виконується в межах одного трудового договору; вона можлива лише за місцем основної роботи; суміщувана робота виконується в межах робочого часу чи зміни, передбачених для основної роботи.

        Відповідно до статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» працівники,  зайняті  повний  робочий  день  на підземних роботах,  на  роботах  з  особливо  шкідливими  і особливо важкими умовами праці, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, незалежно від місця останньої роботи.          Під  повним  робочим  днем  слід уважати виконання робіт в умовах, передбачених Списками, не менше 80 відсотків робочого  часу,  установленого для працівників даного виробництва, професії  чи  посади,  з  урахуванням   підготовчих,   допоміжних, поточних  ремонтних робіт,  пов'язаних з виконанням своїх трудових обов'язків.

У Порядку застосування Списків йдеться саме про суміщення професій: якщо упродовж робочого дня працівник виконує одну роботу у шкідливих умовах та іншу (суміщувану) роботу – у нормальних умовах праці, то відповідно він не зайнятий протягом повного робочого дня в умовах, що дають право на пільги, а отже, не має права на пільгову пенсію.