Гігієна праці та експертиза умов праці

П’ятнадцять молодих закарпатців заявили про своє бажання проходити альтернативну (невійськову) службу

Члени комісії розглянули представлені пакети документів та заслухали 15 призовників, які своїми відповідями підтверджували істинність своїх релігійних переконань.  Щодо всіх прийнято рішення видати направлення для проходження альтернативної служби з визначеним  місцем її проходження.

Нагадаємо, що відповідно до чинного законодавства України, на альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і котрі особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням. Вказані громадяни мають документально або іншим чином підтвердити істинність своїх переконань, і стосовно них повинно бути прийнято відповідні рішення.