Гігієна праці та експертиза умов праці

В Управлінні Держпраці триває визначення категорій працівників, котрі підлягають періодичним медоглядам, та погодження списків на проходження таких медоглядів

Так, сьогодні фахівець відділу з питань гігієни праці та експертизи умов праці Наталія Кузнєва розглянула документи, подані представникам Виробничого структурного підрозділу «Локомотивне депо Мукачево» регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», виноробної компанії «Шато Чизай», ТОВ «Пластмікс».

Як роз’яснила головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці та експертизи умов праці Світлана Кавранська, роботодавець організовує проведення періодичних медичних оглядів   згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженим Наказом  МОЗ України від 21.05.2007 № 246. 

На обов’язковий медичний огляд роботодавцеві потрібно направити для попереднього медичного огляду: працівників під час прийняття на роботу;

Для періодичного медичного огляду : працівників, зайнятих на важких роботах; працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці; працівників, зайнятих на роботах, де є потреба в професійному доборі; осіб віком до 21 року.

Роботодавець повинен під час укладання трудового договору поінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів (п. 3.2 р. ІІІ «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затверджений Наказом  МОЗ України від 21.05.2007 № 246).