Гігієна праці та експертиза умов праці

Що треба знати про додаткову відпустку учасникам бойових дій

Додаткова відпустка перерахованим категоріям надається понад щорічні –основну та додаткову відпустки і  може бути використана працівником як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Однак слід мати документи, що підтверджують право на неї (для учасника бойових дій – це  посвідчення учасника бойових дій).

Додаткова відпустка учасника бойових дій не належить до щорічних відпусток, отже, норми Закону про відпустки, передбачені для щорічних відпусток, на неї не поширюються, а саме:

  • при наданні додаткової відпустки учасникам бойових дій не застосовується гранична тривалість відпустки 59 (69 для працівників зайнятим на підземних роботах) календарних днів на рік (ч. 3 ст. 10 Закону), тобто загальна тривалість відпустки такого працівника може становити понад 59 (69) календарних днів на рік;
  • учасник бойових дій має право на додаткову відпустку повної тривалості і в перший, і в наступні роки роботи на підприємстві, незалежно від кількості фактично відпрацьованого часу. Так, відпрацювавши один робочий день у поточному календарному році, працівник матиме право на таку відпустку повної тривалості — 14 календарних днів;
  • додаткова відпустка не може бути перенесена на інший рік; якщо працівник не реалізував своє право на таку відпустку в поточному році, вона «зникає»; її не можна замінити грошовою компенсацією, навіть у разі звільнення; водночас не допускається відкликання працівника з такої відпустки, адже до відповідно до ст. 12 Закону, яка визначає порядок відкликання працівників з щорічної відпустки, ніяких змін внесено не було; її не можна ділити на частини;
  • така відпустка не може бути перенесена або продовжена з причин, вказаних у статті 11 Закону, у тому числі й у зв’язку з хворобою працівника, що збіглася з періодом цієї відпустки;
  • тривалість відпустки не продовжується на святкові та неробочі дні, що припадають на період такої відпустки. Такі дні включають до тривалості додаткової відпустки та оплачують у загальному порядку;

Розрахунок суми відпускних проводять згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 року № 100, виходячи із заробітку за останні 12 календарних місяців роботи. Працівник, який упродовж поточного року не використав право на цю відпустку та змінив місце роботи, матиме право на таку додаткову відпустку за новим місцем роботи. Підтвердженням може слугувати довідка, видана попереднім роботодавцем.

Підготувала

Лілія Січка,

завідувач сектору з питань

експертизи умов праці