Гігієна праці та експертиза умов праці

Роботодавцям дозволять відстрочити термін чергової атестації робочих місць через карантин

Адже на деяких підприємствах у цей період неможливо своєчасно провести атестацію робочих місць за умовами праці. Це позбавляє працівників права на отримання пільг та компенсацій, зарахування стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Можливо буде використовувати результати гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища, отриманих під час попередньої атестації на робочих місцях, якщо умови праці докорінно не змінювались. Провести чергову атестацію робочих місць за умовами праці надалі необхідно в строк не пізніше ніж через 60 днів після відміни карантину.