Контактна інформація та регламент роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримувачі  пільг та гараніій

Норма

права

 

Зміст гарантії, пільги

Працівники, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення

 

Ч. 3 ст. 119 Кодексу законів України про працю  (КЗпП)

 

Збереження місця роботи, посади  і  середнього заробітку

Працівники, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

 

Ч.5 ст.119 КЗпП

 

Збереження місця роботи, посади і СЗ

Громадяни, які проходять підготовку з військово- технічних спеціальностей з відривом від виробництва (на весь час підготовки, включаючи час проїзду)

Ч. 1 та 2 ст. 13 Закону України «Про військовий обов’язок  і військову службу»

Збереження місця роботи, займаної посади та середньої зарплати , компенсація витрат по найму житла на період навчання, а також вартості проїзду

Громадяни України, які звільняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу

Ч. 1 ст. 21

Закону  України «Про військовий обов’язок  і військову службу»

 

Виплата вихідної допомоги в розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року

Громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, призовом, прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються військкоматами на медогляд, лікування

Ч.2 ст. 21

Закону України  «Про військовий обов’язок  і

військову службу»

Звільнення від роботи на цей час із збереженням місця роботи, посади і  середньої зарплати

 

Військовозобов'язані, призвані на збори, та резервісти у військовому резерві (на весь період зборів та проходження служби у резерві)

Ч. 11 ст. 29

Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»

Збереження місця роботи, займаної посади  та  середньої заробітної плати

 

Військовозобов'язаний або резервіст, який захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення

Ч. 14 ст. 29

Закону  України «Про військовий обов’язок і військову службу»

Збереження місця роботи, посади, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності  замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності

 

 

Громадянин України, який проходить альтернативну службу

Стаття З

Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»

Збереження попередньої роботи (посади), а в разі її відсутності — інша рівноцінна робота (посада). Переважне право на залишення на роботі у разі скорочення чисельності або штату працівників протягом двох років 3 дня звільнення зі служби

 

 

Громадянин України, який проходить альтернативну службу

Ч.5 статті  16 Закону  України «Про льтернативну (невійськову) службу»

Надання щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 15 календарних днів. За перший рік служби — відпустка після відпрацьованих 11 календарних місяців