Головна

На засіданні Громадської ради обговорили питання дотримання в області трудового законодавства

Перший заступник начальника Управління Василь Грицик виступив з доповіддю про результати перевірок за додержанням законодавства з питань праці протягом 11 місяців поточного року. Він, зокрема, відзначив, що вказаний період фахівці Управління виявили 43 господарюючі суб’єкти, які використовують найману працю без належного оформлення трудових відносин.  За наслідками перевірок у всіх випадках, де фіксувалися порушення  оформлення трудових відносин, складено і скеровано на розгляд до суду відповідні адміністративні протоколи,  винесено 10 постанов про накладення на суб’єктів господарювання штрафних санкцій на загальну суму 522000  гривень.

Найбільшою проблемою, зауважив Василь Грицик, є відсутність ефективної системи контролю та покарання за неофіційне працевлаштування та неоподаткування заробітної плати. Водночас у сучасних умовах дефіциту робочих місць більшість найманих працівників добровільно погоджується працювати без оформлення трудових відносин, а у разі виявлення таких фактів категорично відмовляються письмово засвідчувати виконання роботи без оформлення трудового договору.  При цьому суди, які розглядають адміністративні справи, запроваджені Управлінням, часто не беруть до уваги непрямі докази, зібрані інспекторами у ході перевірок.

Голова Громадської ради Михайло Думнич констатував, що застаріле трудове законодавство України потребує осучаснення відповідно до норм міжнародних стандартів, що зробить ринок праці привабливим для інвесторів, стимулюватиме створення нових робочих місць та легалізацію відносин у сфері зайнятості та оплати праці.  Тому одним з важливих державних завдань на сьогодні є посилення соціального захисту працюючих громадян та створення прозорих відносин між працедавцем та найманим працівником. Михайло Васильович також поінформував присутніх, що в проекті  доопрацьованого варіанту книги 7-ї проекту Трудового кодексу України (щодо питань нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства) прописано низку норм, за якими  розширено інспекційні повноваження Державної служби України з питань праці, передбачено взаємодію органів влади і контролю під час здійснення своїх повноважень; розширені права  державних інспекторів праці (безперешкодний, без попередження доступ в будь-який час до приміщень, об’єктів, де перебувають фізичні особи, стосовно яких можна вважати, що вони виконують трудові обов’язки, або до них застосовується примусова праця), та інші.