Головна

Неповнолітні можуть працевлаштовуватися під час канікул, але …

Як повідомив начальник Управління Держпраці у Закарпатській області Богдан Дорош, правовою основою охорони праці неповнолітніх є відповідні статті КЗпП, Закон «Про охорону праці», список виробництв, професій, спеціальностей і робіт, на яких забороняється використовувати працю осіб, що не досягли 18 років, перелік медичних протипоказань до роботи в різних галузях, затверджені МОЗ та ін.

«Насамперед прийняття неповнолітніх на роботу, - наголошує очільник Управління Держпраці, - здійснюється на підставі письмового трудового договору (ст.24 КЗпП)  та лише після попереднього медичного огляду (ст.191 КЗпП )».

За законом, не допускається прийняття на роботу осіб віком до 16 років (ст. 188 КЗпП). Правда, є виняток – за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть бути працевлаштовані особи, які досягли 15 років, але свою роботу вони повинні виконувати тільки у вільний від навчання час.

Згідно з трудовим законодавством тривалість робочого часу для неповнолітніх є скороченою (ст.193 КЗпП). Зокрема, робочий час не повинен перевищувати:

-  36 годин на тиждень, якщо неповнолітньому від 16 до 18 років;

-  24 години на тиждень, якщо неповнолітньому від 15 до 16 років.

У такому режимі  мають право працювати діти під час канікул.

Якщо дитина працює протягом навчального року у вільний від навчання час,   то робочий день не повинен перевищувати:

- 18 годин на тиждень, якщо неповнолітньому від 16 до 18 років;

- 12 годин на тиждень, якщо неповнолітньому від 15 до 16 років:

- 24 години на тиждень для учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул ( ст.51 КЗпП ).

Дітям віком до 18 років, які працюють, надається щорічна відпустка тривалістю 31 календарний день у зручний для них час(ст.75 КЗпП).У перший рік роботи відпустка працівникам до 18 років  надається за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві, в організації (ст.195 КЗпП).

Неповнолітні, які поєднують навчання з роботою, мають право на додаткові оплачувані відпустки, які надаються їм для складання іспитів.

Використання праці дітей на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці заборонено законодавством України (ст.190 КЗпП). Зокрема, до роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, допускаються підлітки, які не мають медичних протипоказань, що засвідчено відповідним лікарським свідоцтвом.

До тривалої роботи з підіймання та переміщення важких речей підлітки до 15 років не допускаються. Робота підлітків з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу. При цьому застосовується низка обмеження щодо ваги вантажу.

Також забороняється  залучати працівників молодших за  18 років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні (ст.192 КЗпП).  Для робітників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються, виходячи з норм виробітку для дорослих робітників пропорційно скороченому робочому часу для осіб, які не досягли вісімнадцяти років (ст.193 КЗпП).

Заробітна плата такій категорії працівників при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.  Праця працівників молодших за  вісімнадцять років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників (ст.194 КЗпП).

Звільнення неповнолітніх працівників з ініціативи адміністрації допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою служби у справах дітей райдержадміністрації (ст.198 КЗпП). Але саме батьки, а також службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, якщо продовження роботи загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси (ст.199 КЗпП).