Запобігання проявам корупції

Ще раз про корупційні ризики та етичну поведінку держслужбовців

За словами першого заступника начальника Управління Василя Грицика, за поширеністю,  корупційні  ризики  в  діяльності  державних службовців можна розташувати в такому порядку:

     - недоброчесність державних службовців;

     - виникнення конфлікту інтересів;

     - безконтрольність з боку керівництва;

     - наявність дискреційних повноважень.

Василь Грицик детально роз’яснив присутнім основні положення чинного законодавства України, які стосуються запобігання корупції, а також зауважив, що на сьогодні в Україні розроблена і проводиться низка відповідних заходів у сфері протидії проявам корупції, більша частина з яких направлена саме на їх запобігання.

Учасники зібрання окремо зупинилися на вимогах Наказу №158 про затвердження Загальних правил етичної поведінки держслужбовців.  Головний спеціаліст з питань протидії корупції Юрій Пеца, роз’яснив колегам етично-психологічні аспекти   та   соціально-правові  фактори, які мають досить великий вплив на сумлінність державних службовців при виконанні   останніми  посадових  обов'язків. Адже державний службовець завжди  приймає  рішення,  у  першу  чергу,  на  підставі власного досвіду, психологічного ставлення до роботи, а також ґрунтуючись  на  особистих  переконаннях  і  персональному соціально-матеріальному становищі.